„Ślubuję być dobrym Polakiem, uczniem i kolegą…”

Rok 2018 jest szczególny dla każdego Polaka, gdyż obchodzimy stulecie Odzyskania Niepodległości.  W  duchu  miłości   do  Ojczyzny  odbyło  się  w  naszej  szkole  w dniu 12 października 2018r. uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej do szkolnej społeczności Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkół w Świdrach  im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się  występem uczniów klasy I i III, którzy zostali przygotowani pod kierunkiem p. Anny Gajdy wychowawczyni klasy I. Pierwszaki  swoim odświętnym ubiorem  i patriotycznym akcentem barw i symboli narodowych, podkreślili wyjątkowy charakter uroczystości  nie tylko Ślubowania, ale również  obchodzonego w roku szkolnym 2018/2019 Roku Niepodległej. Pierwszoklasiści wierszem i piosenką utwierdzili wszystkich w przekonaniu, że znają i kochają swoją Ojczyznę, szkolne obowiązki i właściwe zachowania w różnych sytuacjach.

Po wesołym i jednocześnie wzruszającym występie naszych najmłodszych uczniów, nastąpiła oficjalna i podniosła część uroczystości, którą rozpoczęła p. Dyrektor Agnieszka Śledź. Na wstępie  p. Dyrektor przywitała zaproszonych gości, w gronie których zasiedli  Zastępca Wójta Gminy Łuków p. Wojciech Szczygieł, p. Marianna Łukasik Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Gałach. W swoim przemówieniu p. Dyrektor pogratulowała pierwszoklasistom wspaniałego występu oraz życzyła, aby z radością i satysfakcją  zdobywali wiedzę, osiągali sukcesy  w nauce oraz w życiu wykorzystywali swoje zdolności artystyczne.
 Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego pierwszoklasiści złożyli  uroczyste ślubowanie, po czym  p. Dyrektor dokonała pasowania na ucznia oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. W celu upamiętnienia tego niezwykłego wydarzenia każdy uczeń klasy pierwszej zostawił ślad pod Aktem Ślubowania, przybijając odcisk wskazującego palca.
Gdy Akt Ślubowania oraz Pasowanie na ucznia klasy I stało się faktem, głos zabrał Wojciech Szczygieł, który serdecznie pogratulował pierwszakom. Życzył wielu sukcesów, zwracając uwagę na hasło przewodnie uroczystości „Ślubuję być dobrym Polakiem, uczniem  i  kolegą…”  Dodał  również,  że  być  dobrym  dzieckiem  dla  swoich  rodziców i dziadków jest gwarancją najważniejszego, życiowego sukcesu.

Swój   udział   w   przebiegu  uroczystości  mieli  również  rodzice,  którzy  podziękowali  p. Dyrektor za przyjęcie do społeczności szkolnej pierwszoklasistów, a wychowawczyni za przygotowanie uczniów do występu artystycznego. Sprawili również swoim pociechom słodką niespodziankę w postaci rożków obfitości.
Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Magdalena Oskroba, w imieniu wszystkich  uczniów, ciepłym słowem przywitała najmłodszych kolegów i koleżanki, następnie wręczyła im przygotowane przez SU upominki.

Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor zaprosiła przybyłych gości, wychowawcę oraz uczniów klasy I do pamiątkowego zdjęcia.

Po    części    oficjalnej,    pierwszoklasiści    udali   się   na   poczęstunek   z   rodzicami   i   wychowawcą.   Nie   zabrakło   emocji,   dzielenia   się   wrażeniami   i   cieszenia  się  z otrzymanych upominków.