Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze

W dniu 29 listopada 2019 r. członkowie SKO z klas I i III wspólnie z opiekunami p. Elżbietą Soszka i p. Barbarą Gajo zorganizowali uroczystość z okazji andrzejek, której celem było przybliżenie tradycji i zwyczajów andrzejkowych. Andrzejki są wspaniałą okazją  do  dobrej  zabawy,  a  jednocześnie  dla  najmłodszych źródłem poznania tradycji i obrzędów ludowych.
Uroczystość zaczęliśmy od informacji na temat tradycji wróżb andrzejkowych. Każdy chciał wiedzieć, jakie imię będzie miała ukochana osoba, czy jego marzenie się spełni, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni.  Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się również, że będziemy mieli w przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, architektów i biznesmenów. Nie mogło zabraknąć lania wosku, aby poznać, co nas czeka w przyszłości. Podczas zabawy śmiechu było co niemiara. Czas wróżb minął szybko, uczniowie zostali z nadzieją, że wróżby andrzejkowe na pewno się spełnią.

Zdjęcia p. Agata Kaciłowicz, p. Barbara Gajo