Szkolny festiwal relacji w klasach 1, 2 i 3

Szkoła to miejsce, gdzie odkrywamy własne możliwości, poznajemy siebie nawzajem, uczymy się radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Po długiej rozłące chcieliśmy odkryć na nowo szkołę, w której nie siedzimy w ławkach, nie piszemy sprawdzianów,  nie ma stresu, ale są miłe słowa od kolegi i koleżanki.
Szkolny festiwal relacji to świetna okazja, by zbudować lub wzmocnić więzi z kolegami z klasy i ze społecznością szkolną.  W tym dniu 31 maja 2021 roku wspólnie bawiliśmy się, byliśmy życzliwi dla siebie, wyszukiwaliśmy u innych i u siebie tego, w czym jesteśmy dobrzy, co umiemy robić najlepiej. To była świetna zabawa.

Jak bawili się w tym dniu uczniowie z poszczególnych klas, prezentują filmik i zdjęcia.

Zdjęcia p. Agata Kaciłowicz, p. Elżbieta Soszka, p. Anna Gajda