The Big Challenge

W   dniu   5  czerwca  2020 r.  uczniowie  naszej  szkoły  po  raz  kolejny  wzięli  udział w  Międzynarodowym  Konkursie  Języka Angielskiego The Big Challenge. Wyjątkowo w tym roku uczestnicy rozwiązywali zadania konkursowe w swoich domach.

The Big Challenge to innowacyjny konkurs online, atrakcyjny wizualnie, interaktywny, który dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zawiera komponent audio, umożliwiający uczniom przetestowanie umiejętności rozumienia ze słuchu. Konkurs The Big Challenge składa się z dwóch części: rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisanych. Obie części stanowią integralną całość testu, nie ma przerwy między nimi. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań to 45 minut. Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania podane są cztery propozycje odpowiedzi, tylko jedna z nich jest poprawna. Pytania testowe są podzielone na trzy stopnie trudności: łatwy, średni i trudny. Test otwierają pytania łatwe, które następnie przechodzą w średnio-trudne i trudne, w miarę jak uczeń rozwiązuje test. Najtrudniejsze pytania (« The Biggest Challenge ») znajdują się na samym końcu. Uczniowie mogą odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, korzystając z panelu po prawej stronie. Uczestnicy mogą użyć panelu do pominięcia lub powrotu do pytań w dowolnym momencie w ciągu 45 minut. Większość pytań jest zilustrowana zdjęciami / obrazkami. Wizualizacje zapewniają kontekst zadawanych pytań, oraz czynią je bardziej przystępnymi dla młodszych uczestników. Zdjęcie lub obrazek może sam w sobie stanowić pytanie. Zadaniem ucznia może być na przykład zaznaczenie właściwej odpowiedzi w odniesieniu do tego, co widzi na obrazku lub odwrotnie: wybranie spośród czterech propozycji jednego obrazka, który ilustruje treść pytania. Konkursowy test online składa się z 55 pytań:

 • 25 pytań o łatwym stopniu trudności (za 4 punkty)
 • 15 pytań o średnim stopniu trudności (za 5 punktów)
 • 15 pytań trudnych (za 6 punktów)

W czasie Rozumienia ze słuchu (33 pytania) uczniowie słuchają nagrań, które zawierają pojedyncze słowa, krótkie frazy lub zdania, dłuższe dialogi lub fragmenty konwersacji (na przykład: rozmowy telefoniczne lub audycje radiowe/ telewizyjne). W tej części testu, po wysłuchaniu nagrań i w oparciu     o zrozumiane informacje, uczniowie proszeni są o:

 • dopasowanie właściwego obrazka lub tekstu;
 • wybranie właściwej odpowiedzi do zadanego pytania, prośby lub oświadczenia;
 • rozpoznanie sytuacji;
 • udzielenie informacji zawartych w nagraniu.

Oprócz nagrań sytuacyjnych, w części rozumienia ze słuchu znajdują się również pytania  o  wymowę  i  akcent  wyrazowy angielskich słów. Uczniowie będą poproszeni o poprawne zidentyfikowanie słów o podobnie brzmiących fonemach: może to być poprzez uzupełnienie istniejącej listy lub znalezienie słowa, które nie pasuje do pozostałych. Ponadto, podobnie jak w części pisemnej, w tej części testu również znajdują się pytania z zakresu kultury i cywilizacji. Sprawdzają one wiedzę z historii, geografii, tradycji i zwyczajów anglojęzycznych krajów. Wszystkie nagrania zostały zrealizowane  z  udziałem  rodzimych  użytkowników  języka (native English speakers) a prędkość odtwarzania nagrań jest dostosowana proporcjonalnie do poziomu trudności.

 W drugiej części testu ( czytanie ze zrozumieniem – 22 pytania), uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami: od prostych zdań po dłuższe fragmenty pisemnych wypowiedzi (np. wiadomości email, artykuły prasowe, ogłoszenia, etc.). Pytania w tej części konkursu podzielone są następująco:

 • gramatyka;
 • rozumienie tekstu pisanego;
 • kultura i cywilizacja;
 • The Biggest Challenge (dowolna tematyka)

W konkursie The Big Challenge wyodrębniono 5 poziomów o różnym stopniu trudności. Wszystkie poziomy The Big Challenge są zgodne z wytycznymi CEFR (Europejski System Kształcenia Językowego).  

Poziomy The Big Challenge Poziomy wg CEFR Sugerowane klasy
Level 1 A1 IV-V SP
Level 2 A1+ VI SP
Level 3 A2 VII SP
Level 4 A2+ VIII SP
Level 5 B1 I LO

Nasi uczniowie zostali zaszeregowani do czterech poziomów konkursu. Najlepiej test zadań konkursowych rozwiązały uczennice: Magdalena Oskroba w kategorii Level 4, zaś Iwona Szczygielska w kategorii Level 1.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych.