Tydzień Biblioteki Szkolnej

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 r. organizuje w dniach 8 – 15 maja ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu   podkreślanie   roli   czytania   i   bibliotek   w   poprawie   jakości  życia,  edukacji  i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 8 maja świętujemy Dzień Bibliotekarza, inaugurujący Tydzień Bibliotek. Wydarzenie to obchodziliśmy w naszej szkole pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Z tej okazji, oprócz zwykłego wypożyczania książek, nasza biblioteka zaplanowała mnóstwo ciekawych przedsięwzięć i konkursów. Celem akcji było zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Dla uczniów z klas młodszych zorganizowano konkurs: „Pięknego czytania”, który cieszył się dużym zainteresowaniem małych czytelników. Laureatami w poszczególnych klasach zostali: Klasa 1: I – Monika Karwowska; II – Zuzanna Świderska; III – Kaja Kazanecka; Klasa 2: I – Julia Wysokińska; II – Nel Szaniawska; III – Wiktoria Mościcka; Klasa   3:  I  –  Dawid  Suchodolski;  II  –  Lena  Sosnowska  i  Kornelia  Szczuchniak;  III – Patrycja Szczygielska.
Mali czytelnicy mogli wykazać się również umiejętnościami plastycznymi, wykonując pracę pt.: „Biblioteka moich marzeń”. W tej konkurencji komisja przyznała po dwa równorzędne miejsca: I – Patrycja Szczygielska i Pola Wierzchowska; II – Lena Piekarska i Kornelia Szczuchniak; III – Lena Szczygielska i Lena Sosnowska.
Czytelnicy z klas 4 – 6 wykazali się kreatywnością i swoim zamiłowaniem do czytania, wykonując zdjęcie konkursowe „Selfie z książką”. Najciekawszą fotkę przysłali: Szymon Pycka z klasy 4 i Joanna Toporowicz klasy 6, którzy zajęli I miejsce, II lokatę zdobyło zdjęcie Mai Kiełczykowskiej z klasy 6, a III miejsce komisja przyznała fotce wykonanej przez Iwonę Szczygielską z klasy 6. Na wyróżnienie zasługuje zdjęcie przysłane przez Łukasza Kożuchowskiego z klasy 4.
Natomiast czytelnicy z klas 7 i 8 wykazali się pomysłowością i zmysłem artystycznym, tworząc exlibris naszej biblioteki, wykonany dowolną techniką graficzną. Spośród nadesłanych prac najbardziej interesującą okazała się praca Amelii Dybciak, drugą lokatę  zajęły  grafiki   Aleksandry  Czechowskiej  i  Katarzyny  Świderskiej  z klasy VII, a trzecią Wiktorii Jastrzębskiej z klasy VIII. Ponadto komisja przyznała wyróżnienie dla Rafała Zalewskiego z klasy VIII.
Pani dyrektor Agnieszka Śledź wręczyła dyplomy i upominki laureatom poszczególnych kategorii. Wszystkim uczestnikom święta biblioteki bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do kolejnych ciekawych przygód z książką. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Koordynatorem szkolnej akcji „Znajdziesz mnie w bibliotece” była p. Marzena Szczygielska we współpracy z p. Elżbietą Goławską.

Zdjęcia p. Edyta Łukasik