Uczestniczyliśmy w Jubileuszu 100 – lecia szkoły w Rolach

W dniu 10 listopada wzięliśmy udział w obchodach niezwykłego jubileuszu – szkoła          w Rolach istnieje już wiek; biorąc pod uwagę, że uroczystość odbyła się w przededniu Wielkiego Narodowego Święta Niepodległości, możemy stwierdzić, że uczestniczyliśmy    w wyjątkowym wydarzeniu, na które licznie przybyli znamienici goście – lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk oraz przedstawiciele władz samorządowych z wójtem gminy Łuków  Mariuszem  Osiakiem  na  czele.  Wśród  zaproszonych  gości  byli  również przedstawiciele  naszej  szkoły – Pani  dyrektor  Agnieszka  Śledź oraz uczniowie z kl. VIII i VII reprezentujący poczet sztandarowy naszej szkoły – Kacper Dybciak,  Dominika Jaroszkiewicz, Weronika Goławska  wraz z wychowawcą kl. VIII Elżbietą Goławską.
Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., wysłuchaliśmy okolicznościowej homilii, traktującej o zawierzeniu Bogu ludzkich spraw i przestrzeganiu wartości moralnych na przestrzeni wieków oraz byliśmy świadkami wspaniałych wydarzeń w Zespole Szkół
w Rolach, przygotowanych na tę okoliczność przez nauczycieli i uczniów. Podniosła atmosfera, serdeczne przyjęcie gości i bogaty program artystyczny złożyły się na jubileuszowe spotkanie.
Pani dyrektor i wychowawczyni kl. VIII składają serdeczne podziękowania Państwu Dorocie i Radosławowi  Jaroszkiewiczom  za okazaną pomoc w organizacji dojazdu uczniów na uroczystość do Ról.

Zdjęcia p. Elżbieta Goławska