Uczymy się pracować z tablicą interaktywną

W dniu 13 września 2017 r. w Zespole Szkół w Świdrach odbyło się szkolenie nauczycieli dotyczące pracy z tablicą interaktywną. Spotkanie prowadził pan Karol Stępniewski. Podczas zajęć warsztatowych zostały uwzględnione najważniejsze zagadnienia, ułatwiające pracę nauczyciela na lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz szczegółowo przeanalizowano instrukcję obsługi. Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania uatrakcyjni proces lekcyjny i pozwoli wykorzystywać dostępne materiały i zestawy zadań. Cztery tablice interaktywne szkoła pozyskała dzięki udziałowi w projekcie „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”.