Udział Zespołu Szkół w Świdrach w projekcie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Projekt „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” skierowany jest do szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia, a więc 222 placówki oświatowe  otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, które miało upamiętnić proces beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego i upowszechnić wiedzę o historii Polski, dziedzictwie narodowym i przypomnieć o ogromnych zasługach Prymasa, który przypominał o Bogu, godności człowieka, a ojczyznę umiłował bardziej niż własne serce.

Lista uczniów, których prace zostały wysłane do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach projektu przedstawia się następująco:

  1. „Dziękuję Ci Prymasie” – list otwarty; praca Eweliny Zabłockiej, klasa VI, opiekun Elżbieta Goławska
  2. Konkurs plastyczny: „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień” – praca Kacpra Zająca, klasa VI, opiekun p. Elżbieta Soszka
  3. Wykonanie plakatu z cytatem Kardynała  Stefana Wyszyńskiego – praca Piotra Kiełczykowskiego, opiekun p. Elżbieta Soszka
  4. Projekt znaczka pocztowego upamiętniającego proces beatyfikacji- praca Amelii Dybciak, klasa VI, opiekun p. Elżbieta Soszka.
  5. Opracowanie wzoru certyfikatu przyznawanego szkole za udział w projekcie upamiętniającym beatyfikację Patrona – praca Magdaleny Oskroba, klasa VIII, opiekun p. Marzena Szczygielska

Ponadto pracę literacką napisały: Amelia Dybciak z kl. VI i Katarzyna Świderska z kl. VI; pracę plastyczną wykonali: Julia Łazuga z kl. IV, Aleksandra Czechowska z kl. VI, Julia Zalewska z kl. VI, Katarzyna Świderska  z kl. VI, Ewelina Zabłocka z kl. VI oraz Paweł Łazuga z kl. VI.

Koordynatorem projektu w naszej placówce jest p. Beata Głuchowska.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w realizację zadań z projektu Stowarzyszenia Przyjaciół   Szkół     im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego   serdeczne    dziękujemy za wykonane prace i gratulujemy twórczych pomysłów.