Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy I „W królestwie króla Kredkosa”

W życiu każdej szkoły jest wiele ważnych uroczystości, świąt i wydarzeń. Wśród nich swoje stałe miejsce zajmuje oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. W naszej placówce ten wyjątkowy dzień przypadł na 14 października 2021r., kiedy to  najmłodsi uczniowie zdali swój pierwszy egzamin oraz złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Do ślubowania przystąpiło 14 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców.

Uczniowie klasy pierwszej do uroczystości ślubowania przygotowywali się od początku roku szkolnego pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Gajdy. W tym czasie poznali zasady i regulaminy obowiązujące w szkole i w klasie, integrowali się w zespole klasowym, poznali swoje prawa i obowiązki. Z udziałem starszych kolegów przygotowali część artystyczną – inscenizację pt. „W królestwie króla  Kredkosa”.  W rolę króla Kredkosa wcielił się uczeń klasy VIII- Patryk Gajek, a rolę  królowej Kredki Różowej odegrała Joanna Toporowicz z klasy VII. Dzielnym i oddanym gwardzistą był Dawid Suchodolski z klasy IV. Król z królową przeprowadzili pierwszoklasistom egzamin.  Sprawdzili wiedzę patriotyczną, znajomość zasad bezpieczeństwa, dbałość o rozwój fizyczny oraz umiejętność recytowania i śpiewania piosenek. Nasi najmłodsi uczniowie odpowiadali wspaniale, za co zostali nagrodzeni przez królewską parę siedmioma kredkami, jak tęcza kolorowymi oraz gromkimi brawami publiczności.

Po występach artystycznych nastąpiła najważniejsza część uroczystości, podczas której pierwszoklasiści  przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, uczniami i kolegami, że będą godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, sumiennie wypełniać  obowiązki  szkolne,  swym  zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani dyrektor Agnieszka Śledź „czarodziejskim ołówkiem” dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy, zakupione z funduszu Rady Rodziców, uroczyście rozdała legitymacje szkolne oraz na pamiątkę tego ważnego wydarzenia podarowała  mikroskop elektroniczny.  Życzyła dzieciom wielu sukcesów, aby szkoła stała się miejscem, w którym będą z radością zdobywać wiedzę i rozwijać swoje talenty. W celu upamiętnienia tego niezwykłego wydarzenia, każdy uczeń klasy pierwszej zostawił ślad pod Aktem Ślubowania, przybijając odcisk wskazującego palca.

Dzień ślubowania jest również niezwykłym wydarzeniem dla rodziców, którzy mieli swój udział w uroczystości. Podziękowali  Pani dyrektor za przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności uczniowskiej, a wychowawczyni za przygotowanie występu artystycznego i wprowadzenie dzieci w świat nauki szkolnej. Uczennice z klasy I – Joanna Suchodolska oraz Kinga Zalewska wyrecytowały okolicznościowe wiersze. Na zakończenie rodzice wręczyli swoim pociechom pamiątkowe upominki.

Dzieci z klasy pierwszej, w imieniu uczniów całej szkoły, zostały przywitane ciepłym słowem  przez Iwonę Szczygielską z kl. VII oraz wesołym wierszem w wykonaniu  Bartosza Piekarskiego, Natalii Jastrzębskiej i Leny Sosnowskiej – uczniów klasy IV.  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli pierwszakom pamiątkowe długopisy.

Uroczystość prowadzili uczniowie z klasy VIII – Piotr Kiełczykowski i Aleksandra Czechowska.

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska