Warto Być Dobrym

Akcja: Warto Być Dobrym

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Świdrach biorą udział w ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Warto Być Dobrym”. Akcja w szkole trwa od  02.01.2012 r. do 20.06.2012 r. Celem akcji jest: wyzwolenie  w młodych ludziach mody na dobro  oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych, pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji, docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

Głównym elementem akcji skierowanej do wszystkich uczniów jest konkurs, który każda szkoła będzie prowadziła we własnym zakresie na podstawie zasad opracowanych przez organizatora. Dla finalisty wyłonionego spośród szkolnych wolontariuszy przewidziana jest gwarantowana nagroda główna – rower górski. Pomysłodawcą akcji jest Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”.

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest p. Marzena Szczygielska – opiekun Samorządu Uczniowskiego. Opiekę nad uczestnikami konkursu w klasach sprawują wychowawcy klas.

Warto Być Dobrym – Regulamin Akcji

Warto Być Dobrym – Podsumowanie I edycji akcji

Warto Być Dobrym – Laureaci

Warto Być Dobrym – Galeria

Warto Być Dobrym: Baner reklamowy i główna nagroda

Baner reklamowy i główna nagroda – rower górski Kross