„Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu” – rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022

W dniu 1 września 2021 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Spotkanie  w  szkole  poprzedziła  Msza św., odprawiona w miejscowej kaplicy przez ks. Radosława Osipacza, który podczas  homilii przypomniał, że każdy z nas otrzymał talent  od   Boga,   który   na   co   dzień   należy   godnie  rozwijać,  pracując  uczciwie  i podejmując wyzwania.

W Zespole Szkół nowy rok szkolny zaczął się podniośle – od wprowadzenia sztandaru szkoły  i  odśpiewania  „Mazurka  Dąbrowskiego” oraz uczczenia  minutą ciszy pamięci o ofiarach wojny w 82. rocznicę najazdu Niemiec hitlerowskich na Polskę. W oficjalnej części uroczystości Pani dyrektor Agnieszka Śledź powitała przybyłych rodziców na czele   z   przewodniczącą  Rady  Rodziców  p.  Moniką  Nowak,  wszystkich   uczniów  i pracowników  szkoły. 

Pani dyrektor przedstawiła wychowawców i nauczycieli oraz przekazała życzenia dla uczniów i pracowników szkoły z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, życzyła wszystkim ciszy, skupienia i rozumnego myślenia, do czego zachęcał Patron Szkoły Stefan Kardynał Wyszyński. Ze względu na trwającą nadal epidemię, w ramach działań informacyjnych, przekazała zebranym informacje dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Na zakończenie uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi  wychowawcami, którzy przekazali uczniom między innymi główne zapisy Regulaminu (procedur) funkcjonowania Zespołu Szkół w Świdrach w czasie epidemii.

Uroczystość przebiegała z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zdjęcia: p. Marzena Szczygielska i p. Dorota Mościcka