„Wiwat Maj, Trzeci Maj, wiwat Konstytucja”

Początek maja to szczególny okres w życiu każdego Polaka. Czas wspólnego, radosnego świętowania, związanego z obchodami 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Jest to również doskonały moment na kształtowanie patriotycznej postawy  i budzenie u młodego pokolenia uczuciowego związku z Ojczyzną.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w ramach zajęć edukacyjnych w klasie III realizowano treści z  zakresu  wychowania  patriotycznego.  W  otoczeniu  uczniów  pojawiły  się  symbole i barwy narodowe, a krzewionej idei  towarzyszyło hasło; „Wiwat Maj, Trzeci Maj, wiwat Konstytucja”. Uczniowie odświętnie ubrani, w podniosły sposób przywołali pamięć Konstytucji 3 Maja i odśpiewali pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”. Na lekcji plastyki  wykonali godło Polski, tworząc z kół postać białego orła ze złotą  koroną na głowie na czerwonym tle. Podczas zajęć odbyła się również projekcja filmu edukacyjnego, na podstawie którego dzieci dowiedziały się dlaczego Konstytucja jest tak ważna? Kiedy powstała  pierwsza  i  jakie  były  jej  losy?  Dlaczego  obchodzimy  Narodowe  Święto  3 Maja?

Podejmowanie działań z zakresu wychowania patriotycznego jest niezwykle ważnym elementem   w   kształtowaniu   postaw    służących  nie  tylko  identyfikacji  narodowej  i   kulturowej,   ale  przede  wszystkim  przygotowujących  młode  pokolenie  do  życia  w społeczeństwie i pełnienia ról prospołecznych.

Zdjęcia p. Anna Gajda