„ Za trud, za uśmiech, za serce dziękujemy…” – uroczysty montaż literacki dedykowany p. Barbarze Gajo i p. Mariannie Łukasik

„…Człowieczeństwo. Jakże ten bogaty,
kto odnaleźć siebie w innych zdoła.
Nie narazi nikogo na straty.
Niepotrzebna żadna manier szkoła.
Ten, kto radość drugiego podziela,
kto bez dumy ugiąć kark potrafi,
tego próba złota serca szczera.
Ten pod adres uczuć swoich trafi”

W dniu 24 czerwca 2022 r. cała społeczność szkolna zgromadziła się na uroczystym spotkaniu, aby pożegnać p. Barbarę Gajo i p. Mariannę Łukasik, które podjęły decyzję o zakończeniu pracy zawodowej.

Podczas kameralnego spotkania panią Barbarę Gajo i panią Mariannę Łukasik żegnali dyrektor szkoły, rodzice i uczniowie. Pani dyrektor Agnieszka Śledź w swym wystąpieniu podziękowała paniom za pracę w naszej placówce, ogromne zaangażowanie w życie szkoły, kształcenie wielu pokoleń dzieci i młodzieży, organizację różnorodnych akcji w ramach SKO, PCK, PTSM i organizację różnorodnych szkolnych uroczystości o ponadczasowym przesłaniu, bogatych w uniwersalne treści; wręczając Nagrodę Dyrektora Szkoły, życzyła wiele szczęścia w życiu, realizacji pasji i marzeń.

Ze słowami wdzięczności i uznania zwrócili się również nasi uczniowie, dedykując paniom montaż traktujący o najważniejszych wartościach w życiu każdego człowieku – wiary w Boga, poszukiwaniu Go na co dzień, przyjaźni, miłości i piękna, które ubogaca wewnętrznie i uczy postrzegać otaczający świat. Uczniowie, zwracając się do pani Basi i pani Marianny, pokreślili, że Ich zdolności pedagogiczne, wiedza, umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz ogromny takt wychowawczy, i sposób przekazywania wiedzy – zasługują na najwyższe uznanie; słowa wdzięczności za wychowywanie i kształcenie młodego pokolenia popłynęły dla pań również od rady rodziców, życzenia złożyła p. Monika Nowak – przewodnicząca.

Pani Barbara Gajo i pani Marianna Łukasik zwróciły się ze słowami podziękowań i serdeczności do Pani dyrektor, koleżanek i kolegi oraz wszystkich pracowników szkoły oraz do uczniów, którzy w życiu nauczyciela są spełnieniem pasji, powołania i niezmierzonej troski o dobro dziecka i jego wychowanie. Wspominając miniony już czas, przywołały panie wspomnienia z początku swej edukacji i kariery zawodowej…

Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas…

 

 

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska