Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W związku z trwającym nadal stanem epidemicznym uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Rozdanie   świadectw  dla  poszczególnych  klas  odbędzie  się  25 czerwca 2021 r. w  sali  gimnastycznej  w następujących godzinach: 

1) 9.15 – 9.30  klasy I  – III
2) 9.40- 10.00  klasy IV i VI 
3) 10.15 – 11.00 klasy VII i VIII 

Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym, mają zasłonięty nos i usta, dezynfekują ręce i udają się do sali gimnastycznej, natomiast wychodzą wyjściem bocznym przy sali gimnastycznej.  Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa w uroczystości na sali mogą wziąć udział tylko uczniowie. Podczas   pożegnania   uczniów  klasy  8  przewidziany  jest  udział  2 uczniów z  klas 4-6 i przedstawicieli   Rady   Rodziców.   W trakcie   uroczystości   sala  będzie  wietrzona,  a w przerwach przeprowadzona dezynfekcja wejść. 
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin odbierania świadectw.

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, będą  mogli  to  zrobić  w  dniu  28  czerwca  2021 r.  w  godzinach od 8.00 do 13.00 w sekretariacie szkoły.