Zdalne nauczanie w klasach 1 – 8

Zawieszenie zajęć w szkołach to duże wyzwanie dla nauczycieli. Nie znaczy to, że uczniowie mają przymusową przerwę w nauce. Odpowiedzią jest praca zdalna. To dla nas wszystkich trudna sytuacja, ale powoli się w niej odnajdujemy. Najważniejsze, że jest chęć i  zapał  do  pracy. Nauczyciele za pomocą nowoczesnych elektronicznych narzędzi i innych form przekazu dostarczają  uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu, ale tam gdzie jest to możliwe, starają się prowadzić zdalnie lekcje, wyznaczając uczniom zadania, które realizują w domach. Część z nich prowadzi konsultacje przez Internet. Nauczyciele korzystają z mediów  społecznościowych. Kontaktują się uczniami za pomocą facebooka, skype. Wykorzystują też komunikatory takie, jak messenger czy WhatsApp. Porozumiewają się z uczniami w realnym czasie – tworzą grupy np. całej klasy. Wskazują uczniom konkretne zadania do wykonania, podają linki do materiałów edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Do pracy z uczniami wykorzystywany jest również   dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, mailing do uczniów lub rodziców. Nauczyciele korzystają z platformy e-podreczniki.pl

W okresie nauki zdalnej młodzież klasy ósmej dobrowolnie przystąpiła do próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez CKE, wszyscy dali radę, mimo zupełnie innych okoliczności zmagania się z arkuszami.

W tym czasie uczniowie angażują  się w przygotowanie prac literackich i plastycznych do konkursu promującego Stefana Kardynała Wyszyńskiego z okazji zbliżającej się beatyfikacji.

Twórczość i kreatywność naszych wychowanków postrzegamy podczas oceniania ich prac,  zauważamy  sumienność i terminowość  przesyłania; na szacunek zasługuje  wzajemna pomoc koleżeńska, dzięki której wszyscy mogą komunikować się i ubogacać  relacje rówieśnicze.

Wszyscy nauczyciele starają się, aby formy i metody zajęć były zróżnicowane, atrakcyjne i aby uczniowie z nich wynieśli jak najwięcej. Uczniowie  wdrożyli się do wysyłania prac nauczycielom, młodszym uczniom na pewno służą pomocą rodzice i ten fakt również zasługuje na uznanie.