Biblioteka szkolna

Biblioteka Zespołu Szkół w Świdrach

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

poniedziałek   7:30 – 8:00 / 8:50 – 9:50

wtorek              8:00  –  9:50

środa              11:45 – 12:15

czwartek        8:45 – 9:40 / 10:30 – 11:30

piątek           7:30 – 8:00 / 10:30 – 11:15

Biblioteka szkolna od 25 maja 2020 r. funkcjonuje zgodnie z Procedurami zachowania bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Szkół w Świdrach.

Informacje o bibliotece

Działalność biblioteki szkolnej jest ściśle związana z dziejami szkoły. Istnieje już od 1948 roku. Początkowo jej zbiory były bardzo skromne, bo liczyły około 100 woluminów, głównie lektur i książek dla nauczycieli. Z roku na rok zasoby biblioteki zwiększały się i w ciągu pierwszych dziesięciu lat wzrosły do 1120 woluminów. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 6584 woluminów. Rozwój biblioteki to nie tylko wzrost liczby woluminów. Nowy etap w historii wiąże się z komputeryzacją i otrzymaniem centrum multimedialnego oraz  programów multimedialnych. Znacząco warunki pracy biblioteki poprawiły się, gdy biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia w nowopowstałej części szkoły.

Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, centrum multimedialnego.

Komputery znajdujące się w czytelni służą uczniom do celów edukacyjnych – wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych do lekcji. Uczniowie chętnie korzystają również z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. 

Nasza  nowoczesna biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów, w których technologia informacyjna towarzyszy uczniom od najmłodszych lat.

Bibliotekarz: Marzena Szczygielska

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-w-swidrach/#relacja


Regulamin biblioteki w Zespole Szkół w Świdrach