Biblioteka

Biblioteka Zespołu Szkół w Świdrach

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek: 9:40 – 10:40
Wtorek: 8:45  – 10:05
Środa: 8:45 – 9:50                                                                                                       Czwartek: 11:25 – 13:25
Piątek: 13:20 – 13:50

Aktyw biblioteczny – dyżury

Poniedziałek:
Weronika Goławska
Joanna Kazanecka
Magdalena Oskroba

Wtorek:
Dominika Jaroszkiewicz
Zuzanna Filutowska

Środa:
Kinga Zając
Julia Stolarczyk

Czwartek:
Dominika Jaroszkiewicz
Zuzanna Filutowska

Piątek:
Kinga Zając
Julia Stolarczyk

Łącznicy biblioteczni

Klasa II – Amelia Śledź
Klasa III – Aleksandra Czechowska
Klasa IV –  Jastrzębska Wiktoria
Klasa V – Kazanecka Joanna
Klasa VI – Filutowska Zuzanna

Informacje o bibliotece

    Istnienie biblioteki szkolnej jest ściśle związane z dziejami szkoły. Istnieje już od 1948 roku. Początkowo jej zbiory były bardzo skromne bo liczyły około 100 woluminów, głównie lektur i książek dla nauczycieli. Z roku na rok zasoby biblioteki zwiększały się i w ciągu pierwszych dziesięciu lat wzrosły do 1120 woluminów. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 4000 tomów. Rozwój biblioteki to nie tylko wzrost liczby woluminów. Nowy etap w historii wiąże się z komputeryzacją i otrzymaniem centrum multimedialnego tj. 4 komputerów i drukarki oraz  programów multimedialnych. Znacząco warunki pracy biblioteki poprawiły się w 2010 roku gdy biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia w nowopowstałej części szkoły.

    Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, centrum multimedialnego.

 Komputery znajdujące się w czytelni służą uczniom do celów edukacyjnych – wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych do lekcji. Uczniowie chętnie korzystają również z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. 

 Nasza  nowoczesna biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów, w których technologia informacyjna towarzyszy uczniom od najmłodszych lat.

 Bibliotekarz: Marzena Szczygielska