Biblioteka szkolna

Biblioteka Zespołu Szkół w Świdrach

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek   12:20 – 13:20

wtorek            8:50 – 10:30 / 12:20 13:00

środa            8:50 – 9:40

czwartek      8:50 – 9:40

piątek        11:20 – 12:20.

Informacje o bibliotece

Działalność biblioteki szkolnej jest ściśle związana z dziejami szkoły. Istnieje już od 1948 roku. Początkowo jej zbiory były bardzo skromne, bo liczyły około 100 woluminów, głównie lektur i książek dla nauczycieli. Z roku na rok zasoby biblioteki zwiększały się i w ciągu pierwszych dziesięciu lat wzrosły do 1120 woluminów. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 6584 woluminów. Rozwój biblioteki to nie tylko wzrost liczby woluminów. Nowy etap w historii wiąże się z komputeryzacją i otrzymaniem centrum multimedialnego oraz  programów multimedialnych. Znacząco warunki pracy biblioteki poprawiły się, gdy biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia w nowopowstałej części szkoły.

Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, centrum multimedialnego.

Komputery znajdujące się w czytelni służą uczniom do celów edukacyjnych – wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych do lekcji. Uczniowie chętnie korzystają również z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. 

Nasza  nowoczesna biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów, w których technologia informacyjna towarzyszy uczniom od najmłodszych lat.

Bibliotekarz: Jolanta Conkała

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-w-swidrach/#relacja


Regulamin biblioteki w Zespole Szkół w Świdrach