Biblioteka

Biblioteka Zespołu Szkół w Świdrach

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

poniedziałek    8:50 – 9:20 / 14:30-15:05

wtorek              8:00  – 10:15 / 14:30 – 15:15

środa               11:05 – 12:15

czwartek         9:40 – 11:40

piątek            10:30 – 11:15

Biblioteka szkolna od 25 maja 2020 r. funkcjonuje zgodnie z Procedurami zachowania bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Szkół w Świdrach.

Informacje o bibliotece

Działalność biblioteki szkolnej jest ściśle związana z dziejami szkoły. Istnieje już od 1948 roku. Początkowo jej zbiory były bardzo skromne, bo liczyły około 100 woluminów, głównie lektur i książek dla nauczycieli. Z roku na rok zasoby biblioteki zwiększały się i w ciągu pierwszych dziesięciu lat wzrosły do 1120 woluminów. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 4200 tomów. Rozwój biblioteki to nie tylko wzrost liczby woluminów. Nowy etap w historii wiąże się z komputeryzacją i otrzymaniem centrum multimedialnego oraz  programów multimedialnych. Znacząco warunki pracy biblioteki poprawiły się, gdy biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia w nowopowstałej części szkoły.

Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, centrum multimedialnego.

Komputery znajdujące się w czytelni służą uczniom do celów edukacyjnych – wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych do lekcji. Uczniowie chętnie korzystają również z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. 

Nasza  nowoczesna biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów, w których technologia informacyjna towarzyszy uczniom od najmłodszych lat.

Bibliotekarz: Marzena Szczygielska

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-w-swidrach/#relacja


Regulamin biblioteki w Zespole Szkół w Świdrach