Innowacja organizacyjno-metodyczna „Pomysł na wagę złota”

Nazwa innowacji pedagogicznej jest tytułem wiersza Ludwika Jerzego Kerna i tego poety będzie dotyczyło całe przedsięwzięcie. W ramach projektu uczestnicy będą mieli do wyboru wiele różnych aktywności, dzięki którym poznają poezję Kerna. Sam jednak projekt nie jest nastawiony wyłącznie na czytanie. Ma rozwijać dzieci wszechstronnie. Będzie okazja do doskonalenia umiejętności recytatorskich, rozwijania zdolności twórczych doskonalenia technik informatycznych, a  także  będzie  okazja  do  ćwiczeń   rachunkowych,   matematycznych  i  logicznych.  W planach  jest  również  objazdowa wystawa   o   L.   J.  Kernie  przygotowywana  przez wszystkich  uczestników  projektu.  W ramach projektu spotkają się trzy poziomy edukacyjne, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Projekt planowany jest na rok szkolny 2016/2017

CELE

1.Promowanie i rozwój czytelnictwa.
2. Wyrównywanie szans dzieci z mniejszych miejscowości.
3. Współpraca/ integracja międzyszkolna.
4. Doskonalenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i informatycznych.
5. Rozwijanie umiejętności manualnych, zdolności artystycznych.
6. Rozwijanie umiejętności recytatorskich, odwagi, zdolności teatralne i aktorskiej.
7. Spotkanie trzech etapów edukacyjnych.

POSTĘP DZIAŁAŃ

W ramach projektu planujemy następujące działania:

  • GRY PLANSZOWE – fabuła gier inspirowana wierszami L. J. Kerna, gry tworzone indywidualnie przez uczestników, ale także w mieszanych zespołach.
  • WYSTAWA O KERNIE – przygotowanie wspólnej wystawy objazdowe.
  • KONKURSY RECYTATORSKIE – włączające całe społeczności szkolne lub środowisko lokalne w zależności od placówki organizującej konkurs.
    Kerna (np. „Proszę słonia”).
  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – ilustracje do wierszy – włączający wszystkich zainteresowanych.
  • FILMY – w dowolnych technikach komputerowych ilustrujące wiersze.
  • POGOTOWIE RACHUNKOWE – wspólne tworzenie matematycznych zbiorów zadań.
  • AUDIOBOOK – wspólne nagranie wszystkich uczestników projektu.
  • WYSTAWA – prace uczestników projektu.

SPODZIEWANE REZULTATY

Efektem projektu na pewno będzie poznanie postaci Ludwika Jerzego Kerna oraz zainteresowanie jego twórczością dzieci i młodzieży. Ponadto spodziewamy się integracji międzyszkolnej, a także zainteresowania starszych uczniów działalnością młodszych kolegów, liczymy na wzrost poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości. Wśród efektów materialnych liczymy na „wydanie” audiobooka, powstanie ciekawych materiałów multimedialnych ilustrujących wiersze Kerna, wytworzenie matematycznych zbiorów zadań i wystawy objazdową o Kernie i jego twórczości oraz wystawę prac uczestników projektu.