Kalendarz uroczystości i imprez

Rok szkolny 2017/2018

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH
L.p. Uroczystość/ impreza szkolna Termin realizacji Odpowiedzialni Współodpowiedzialni
1.        Uroczysta inauguracja roku szkolnego

/strój galowy/

04 IX 2017 Dyrektor Zespołu
2.        Szkolna Akcja Narodowego Czytania

„Wesela” S. Wyspiańskiego

06 IX 2017 E. Goławska

 

M. Szczygielska
3.        Akcja Sprzątanie Świata 2017 15 IX 2017 M. Łukasik wychowawcy
4.        Dzień Chłopaka – dyskoteka 28 IX 2017 SU/A. Gajda

 

M. Szczygielska

wychowawcy

5.        Europejski dzień sportu 27 IX 2017 J. Conkała,
D. Mościcka
wychowawcy
6.        Dzień Papieski

/strój galowy/

05 X 2017 E. Goławska B. Głuchowska
7.        Przyjęcie klasy I w poczet uczniów Dzień Edukacji Narodowej

/strój galowy/

12 X  2017 E. Soszka

SU/M. Szczygielska

 

A. Gajda 

8.        Apel SKO 08 XI 2017 SKO/B. Gajo       E. Soszka

 

D. Mościcka

J. Wiszniewska-Celińska

9.        Narodowe Święto Niepodległości

/strój galowy/

 10 XI 2017 J. Conkała SU/A. Gajda
10.    Szkolny Dzień Bezpieczeństwa 16 XI 2017 E. Łukasik

 

M. Szczygielska

A. Gajda

11.    Konwencja Praw Dziecka 20 XI 2017 SU/M. Szczygielska

 

A. Gajda

J. Wiszniewska-Celińska

12.    Dzień bez papierosa 23 XI 2017 E. Łukasik M. Łukasik

D. Mościcka

13.    Andrzejki – wróżby, dyskoteka 30 XI 2017 SU/A. Gajda M. Szczygielska
14.    Pasowanie na Przedszkolaka XI 2017 M. Kulik n-le przedszkola
15.    Mikołajki 07 XII 2017 SU wychowawcy
16.    Jasełka

/strój galowy/

20 XII 2017 B. Głuchowska

 

W. Kucharska

M. Kulik

J. Wiszniewska-Celińska

17.    Choinka 13 I 2018 D. Mościcka wychowawcy
18.    Dzień Babci       i Dziadka 14 I 2018 B. Głuchowska wychowawcy
19.    Dzień Bezpiecznego Internetu 15 II 2018 M. Szczygielska E. Łukasik
20.    Dzień wiosny 21 III 2018 B. Gajo

 

M. Łukasik

n-le przedszkola

21.    Misterium Wielkanocne

/strój galowy/

28 III 2018 B. Głuchowska M. Szczygielska
22.    Dzień Ziemi 20 IV 2018 M. Łukasik wychowawcy
23.    Dzień biblioteki 23 IV 2018 M. Szczygielska J. Wiszniewska-Celińska
24.    Święto Konstytucji 3 Maja

/strój galowy/

26 IV 2018 J. Conkała M. Juszczyńska
25.    Święto Szkoły – Dzień Patrona

/strój galowy/

23 V 2018 B. Głuchowska M. Szczygielska
26.    Dzień Rodziców 28 V 2018 E. Soszka

 

D. Mościcka

wychowawcy

27.    Dzień Dziecka 30 V 2018 M. Łukasik

 

M. Juszczyńska

wychowawcy

28.    Gminny Turniej Tańca Nowoczesnego VI 2018 Dorota Mościcka  
29.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego

/strój galowy/

22 VI 2018 Dyrektor Zespołu E. Goławska
  Opieka nad pocztem sztandarowym wg potrzeb E. Goławska M. Juszczyńska