Kalendarz uroczystości i imprez

Rok szkolny 2021/2022

L.p. Uroczystości i imprezy szkolne Termin realizacji Odpowiedzialni
1.        Uroczysta inauguracja roku szkolnego 01 IX 2021 Dyrektor Zespołu
2.        Szkolna Akcja Narodowego Czytania 08 IX 2021 E. Goławska, M. Szczygielska, J. Conkała, D. Mościcka
3.        Dzień Języków Obcych 25 IX 2021 S. Gajo, A. Zarzycka
4.        Akcja Sprzątanie Świata 2020 16 IX 2021 M. Łukasik, B. Gajo, J. Wiszniewska-Celińska
5.        Dzień Chłopaka – spotkanie w klasach 30 IX 2021 wychowawcy
6.        Dzień Papieski  8 X 

2021

B. Głuchowska, E. Goławska, M. Szczygielska
7.        Przyjęcie klasy I w poczet uczniów

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2021 A. Gajda

 

SU

8.        Szkolny Dzień Bezpieczeństwa – Akcja edukacyjna X 2021 E. Łukasik, D. Mościcka
9.        Apel SKO X 2021 E. Soszka, B. Gajo
10.    Święto Odzyskania Niepodległości 10 XI 2021 J. Conkała

J. Wiszniewska-Celińska

D. Mościcka, A. Gajda

11.    Konwencja Praw Dziecka 19 XI 2021 SU, D. Mościcka
12.    Wróżby andrzejkowe 27 XI 2021 Wychowawcy
13.    Pasowanie na Przedszkolaka XI 2021 J. Wiszniewska – Celińska, S. Gajo / n-le przedszkola
14.    Światowy Dzień Wolontariusza 03 XII 2021 B. Głuchowska, E. Soszka

M. Szczygielska, B. Gajo

15.    Mikołajki klasowe 07 XII 2021 wychowawcy
16.    Jasełka 22 XII 2021 A. Wakuła, S. Gajo
17.    Bal karnawałowy I 2022 przedszkole

wychowawcy

klasy I-III

wychowawcy

18.    Dzień Bezpiecznego Internetu – Akcja edukacyjna 16 II 2022 przedszkole

M. Kulik

J.Wiszniewska -Celińska

A. Kaciłowicz

szkoła

M. Szczygielska E. Łukasik

B. Gajo, A. Gajda

19.    Dzień Kobiet – impreza klasowa 08 III 2022 wychowawcy
20.    Dzień Matematyki 12 III 2022 D. Antoniuk, A. Gajda
21.    Dzień wiosny – impreza klasowa 22 III 2022  przedszkole

J. Wiszniewska-Celińska

M. Kulik, A. Wakuła, S. Gajo, A. Kaciłowicz

szkoła

B. Gajo, A. Gajda, E. Soszka, M. Łukasik

22.    Misterium Wielkanocne 30 III 2022 B. Głuchowska ,M. Szczygielska
23.    Konstytucja 3 Maja 29 IV 2022 J. Conkała, M. Juszczyńska, A. Gajda
24.    Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Stop nałogom” V 2022 E. Łukasik, B. Gajo

E. Soszka, D. Mościcka

25.    Święto Szkoły – Dzień Patrona 20 V 2022 E. Goławska, B. Głuchowska
26.    Dzień Biblioteki V 2022 M. Szczygielska, E. Goławska
27.    Dzień Dziecka 01 VI 2022 wychowawcy, Rada Rodziców
28.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 VI 2022 Dyrektor Zespołu, D. Antoniuk
Opieka nad pocztem sztandarowym wg potrzeb D. Antoniuk