Kalendarz uroczystości i imprez

Rok szkolny 2019/2020

L.p. Uroczystość/

impreza szkolna

Termon realizacji Odpowiedzialni
1.        Uroczysta inauguracja roku szkolnego 02 IX 2019 Dyrektor Zespołu

E. Goławska, J. Conkała

A. Gajda, M. Kulik

J. Wiszniewska – Celińska

A. Kaciłowicz

2.        Szkolna Akcja Narodowego Czytania

 

06 IX 2019 E. Goławska, E. Soszka

J. Conkała, D. Mościcka

3.        Akcja Sprzątanie Świata 2019 19-20 IX 2019 M. Łukasik, E. Soszka,

B. Gajo

4.        Dzień Chłopaka                        30 IX 2019 SU, wychowawcy
5.        Dzień Papieski 10 X 2019 B. Głuchowska

E. Goławska

6.        Dzień Edukacji Narodowej 14 X  2019 SU
7.        Przyjęcie klasy I w poczet uczniów 14 X  2019

 

B. Gajo, A. Kaciłowicz
8.         Apel SKO  X 2019 E. Soszka, B. Gajo
9.        Szkolny Dzień Bezpieczeństwa X 2019 E. Łukasik, D. Mościcka
10.    Święto Odzyskania Niepodległości 08 XI 2019 J. Conkała

J. Wiszniewska-Celińska

M. Kulik, A. Gajda

11.     Konwencja Praw Dziecka 20 XI 2019 SU, J. Conkała
12.    Wróżby andrzejkowe 29 XI 2019 SU, wychowawcy
13.     Pasowanie na Przedszkolaka XI/XII 2019 W. Kucharska / n-le przedszkola
14.    Światowy Dzień Wolontariusza 05 XII 2019 B. Głuchowska

E. Soszka, B. Gajo

15.    Mikołajki klasowe 06 XII 2019 wychowawcy
16.    Jasełka 19 XII 2019 W. Kucharska

J. Wiszniewska-Celińska

M. Kulik, S. Gajo

17.    Choinka szkolna 29 I 2020 SU, D. Antoniuk
18.    Dzień Bezpiecznego Internetu 11 II 2020 E. Łukasik

 M. Szczygielska

B. Gajo, A.  Gajda

19.    Dzień Kobiet 06 III 2020 wychowawcy
20.    Dzień Matematyki 13 III 2020 D. Antoniuk,, A.Gajda
21.    Dzień wiosny 20 III 2020 B. Gajo, A. Gajda

E. Soszka, M. Łukasik

n-ele przedszkola

22.    Misterium Wielkopostne 7 IV 2020 B.  Głuchowska,

E. Goławska

23.    Konstytucja 3 Maja 29 IV 2020 J. Conkała

M. Juszczyńska, A. Gajda

24.    Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Stop nałogom” V 2020 E. Łukasik
25.    Święto Szkoły – Dzień Patrona 21 V 2020 E. Goławska

B. Głuchowska

26.    Klasowy Dzień Rodziny 25 – 28 V 2020 wychowawcy
27.    Dzień Dziecka 01 VI 2020 wychowawcy

Rada Rodziców

28.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020 Dyrektor Zespołu

M. Juszczyńska

Opieka nad pocztem sztandarowym wg potrzeb M. Juszczyńska