Kalendarz uroczystości i imprez

Rok szkolny 2021/2022

L.p. Uroczystości i imprezy szkolne Termin realizacji Odpowiedzialni
1.       Uroczysta inauguracja roku szkolnego 01 IX 2021 Dyrektor Zespołu

D. Antoniuk

E. Goławska

A. Gajda

S. Gajo

A. Kaciłowicz

J. Wiszniewska-Celińska

2.       Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego – cykl działań przygotowujących do uroczystości 6 IX – 7 X 2021

 

 

Dyrektor Zespołu

B. Głuchowska

E. Goławska

3.       Szkolna Akcja Narodowego Czytania

 

9 IX 2021 E. Goławska

M. Szczygielska

4.       Akcja Sprzątanie Świata 2021 16 IX 2021 Wychowawcy

M. Łukasik

M. Szczygielska

5.       Dzień Języków Obcych 29 IX 2021 S. Gajo

A. Zarzycka

M. Juszczyńska

6.       Dzień Chłopaka – spotkanie  w klasach 30 IX 2021 wychowawcy
7.       Przyjęcie klasy I w poczet uczniów

Święto Komisji Edukacji Narodowej

14 X 2021

 

A. Gajda

SU

8.       Dzień Papieski 7 X 2021 E. Goławska

B. Głuchowska

M. Szczygielska

9.       Szkolny Dzień Bezpieczeństwa – Akcja edukacyjna X 2021 D. Mościcka

E. Łukasik

M. Kulik

10.    Noc bibliotek 8 X 2021 M. Szczygielska
11.    Apel SKO X 2021 E. Soszka

B. Gajo

12.    Święto Odzyskania Niepodległości 10 XI 2021 E. Durka

A. Wakuła

J. Conkała

13.    Konwencja Praw Dziecka 19 XI 2021 SU
14.    Wróżby andrzejkowe 26 XI 2021 Wychowawcy
15.    Pasowanie na Przedszkolaka XI 2021 J. Wiszniewska – Celińska

S. Gajo

16.    Międzynarodowy  Dzień Wolontariusza 3 XII 2021 B. Głuchowska

M. Szczygielska

17.    Mikołajki klasowe 6 XII 2021 Wychowawcy
18.    Jasełka XII 2021 E. Durka

A. Wakuła

19.    Bal karnawałowy I 2022 Przedszkole

Wychowawcy

Szkoła

Wychowawcy

 klas I-VIII

20.    Dzień Bezpiecznego Internetu – Akcja edukacyjna 16 II 2022 Przedszkole

M. Kulik

S. Gajo

J. Wiszniewska – Celińska

Szkoła

M. Szczygielska

B. Gajo

A. Gajda

21.    Dzień Kobiet 8 III 2022 wychowawcy
22.    Dzień Matematyki 12 III 2022 D. Antoniuk

A. Gajda

23.    Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego III 2022 E. Goławska

M. Szczygielska

24.    Dzień wiosny – impreza klasowa 22 III 2022 Przedszkole

J. Wiszniewska- Celińska

M. Kulik

A. Wakuła

S. Gajo

E. Durka

Szkoła

B. Gajo

A. Gajda

E. Soszka

M. Łukasik

A. Kaciłowicz

25.    Misterium Wielkanocne 12 IV 2022 J. Papiewska

M. Szczygielska

26.    Konstytucja 3 Maja 28 IV 2022 J. Conkała

M. Juszczyńska

A. Gajda

27.    Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Stop nałogom” V 2022 E. Łukasik

D. Mościcka

28.    Święto Szkoły – Dzień Patrona 20 V 2022 E. Goławska

J. Papiewska

29.    Dzień Biblioteki V 2022 M. Szczygielska
30.    Dzień Dziecka 1 VI 2022 Wychowawcy

Rada Rodziców

31.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 VI 2022 Dyrektor Zespołu

D. Antoniuk

Opieka nad pocztem sztandarowym wg potrzeb D. Antoniuk