Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych

 

Rok szkolny 2022/2023

 

L.p.

 

Uroczystości i wydarzenia  szkolne Termin realizacji

 

Odpowiedzialni
1.                Uroczysta inauguracja roku szkolnego 01 IX 2022 Dyrektor Zespołu

E. Goławska

J. Papiewska

D. Mościcka

J. Conkała

J. Wiszniewska-Celińska

A. Wakuła

E. Durka

 

2.                11 Odsłona Narodowego Czytania – Szkolna Akcja Narodowego Czytania  A. Mickiewicz „Ballady i romanse” 05 IX 2022 E. Goławska

J. Conkała

D. Mościcka

 

3.                Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych – akcja edukacyjna

 

12 – 16 IX 2022 A. Wakuła

M. Juszczyńska

4.               X edycja –  

Narodowy Dzień Sportu

 

18 IX 2022 J. Conkała

D. Mościcka

5.                29 Akcja Sprzątanie Świata 2022

„Wszystkie śmieci są nasze”

16 – 18 IX 2022 Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I –VIII

M. Juszczyńska

D. Mościcka

 

6.                Dzień Języków Obcych         26 IX 2022    26 IX 2022 S. Gajo

A. Kaciłowicz

D. Mościcka

A. Zarzycka

M. Juszczyńska

7.                Dzień Chłopaka – impreza klasowa 30 IX 2022 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

8.                Przyjęcie klasy I w poczet uczniów

 

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej

14 X 2022

 

 

14 X 2022

M. Szczygielska

E. Durka

 

Dyrektor Zespołu

Samorząd Uczniowski

 

9.                XXII Dzień Papieski „Blask prawdy” 17 X 2022 E. Goławska

J. Papiewska

 

10.             Szkolny Dzień Bezpieczeństwa – akcja edukacyjna X 2022 Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

D. Mościcka

 

11.             Międzynarodowy Dzień Mediacji – akcja edukacyjna 20 X 2022 A. Kaciłowicz

S. Gajo

 

12.             Apel SKO X 2022 E. Soszka

D Mościcka

 

13.             „Pamięć pozostanie na zawsze”- porządkowanie grobów i zapalenie zniczy na grobach 27 – 28 X 2022 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

14.             Święto Odzyskania Niepodległości 10 XI 2022 J. Conkała

A. Wakuła

M. Kulik

D. Mościcka

 

15.             Konwencja Praw Dziecka 21 XI 2022 A. Gajda

A Wakuła

J. Conkała

 

16.             Światowy Dzień Pluszowego Misia – (spotkanie przedszkolaków z uczniami szkoły z wykorzystaniem zabaw i  zabawki – Pluszowego Misia)

 

25 XI 2022 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

17.             Wróżby andrzejkowe – impreza klasowa 28 – 29 XI 2022 Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

18.             Pasowanie na Przedszkolaka XI 2022 E. Durka

M. Dudzińska

 

19.             Światowy Dzień Wolontariusza – akcja promocyjna 5 XII 2022 M. Szczygielska

J. Papiewska

M. Juszczyńska

A. Wakuła

 

20.             Mikołajki –  impreza klasowa 6 XII 2022 Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

21.             Jasełka XII 2022 J. Papiewska

A Suchodolska

 

22.             Bal karnawałowy – imprezy klasowe            

 

I lub II 2023 Wychowawcy – przedszkole 

Wychowawcy klas I – III

 

 

23.             Walentynki – Dzień Przyjaźni –  impreza szkolna 14 II 2023 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

24.             Dzień Bezpiecznego Internetu – akcja edukacyjna    

 

16 II 2023 Wychowawcy -przedszkole

D. Antoniuk

A. Gajda

 

25.             Dzień Kobiet – impreza szkolno – klasowa 8 III 2023 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

26.             Międzynarodowy Dzień Matematyki – „Matematyka łączy” – akcja edukacyjna

 

 

12 III 2023 D. Antoniuk, A. Suchodolska kl. IV – VIII

A. Gajda, A. Kaciłowicz kl. I – III

 

27.             Pierwszy dzień wiosny – impreza szkolno – klasowa  (konkurs na Marzannę, spotkania klasowe) 22 III 2023 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

28.             Misterium Wielkanocne 05 IV 2023 A. Suchodolska

J. Papiewska

 

29.             Światowy Dzień Ziemi –         „Z ekologią na Ty” – akcja edukacyjna

 

21.IV 2023 D. Mościcka

Wychowawcy kl. I – VIII

Wychowawcy – przedszkole

 

30.             Konstytucja 3 Maja 28 IV 2023 M. Juszczyńska

A. Zarzycka

 

31.             Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Stop nałogom” – akcja edukacyjna V 2023 A. Wakuła

D. Mościcka

M. Juszczyńska

 

32.             Święto Szkoły – Dzień Patrona, 20 -lecie nadania imienia 20 V 2023 E. Goławska

J. Papiewska.

A. Suchodolska

J. Conkała

 

33.             Dzień Biblioteki –  „Moja ulubiona książką”- konkurs plastyczny (akcja edukacyjna)

 

V 2023 J. Conkała

Wychowawcy kl. I – VIII

 

34.             Dzień Dziecka „Wszystkie Dzieci nasze są” –„Talent Show” (konkurs talentów) 1 VI 2023 Samorząd uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

Rada Rodziców

 

35.             Podsumowane roku szkolnego 2022/23 –pochwały dyrektora, wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień za udziały w konkursach, zawodach itd.)

 

22 VI 2023 Dyrektor Zespołu

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy kl. I – VIII

36.             Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23 VI 2023 Dyrektor Zespołu

D. Mościcka

E. Goławska

 

Opieka nad pocztem sztandarowym

 

Zdjęcia podczas szkolnych uroczystości i spotkań

Opieka nad oprawą muzyczną i nagłośnieniem

 

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

D. Mościcka

 

A. Kaciłowicz

 

D. Mościcka