Kalendarz uroczystości i imprez

Rok szkolny 2018/2019

L.p. Uroczystość/impreza

szkolna

Termin realizacji Odpowiedzialni
1.  Uroczysta inauguracja roku szkolnego

 

/strój galowy/

03 IX 2018 Dyrektor Zespołu
2.        Szkolna Akcja Narodowego Czytania „Przedwiośnia”            St. Żeromskiego 06 IX 2018 E. Goławska

M. Szczygielska

3.        Akcja Sprzątanie Świata 2018 24 IX 2018   M. Łukasik

wychowawcy

4.        Dzień Chłopaka 27 IX 2018 SU

wychowawcy

5.        Europejski tydzień sportu

 

27 IX 2018 J. Conkała, D. Mościcka

wychowawcy

6.        Dzień Papieski

/strój galowy/

4 X 2018 E. Goławska

B. Głuchowska

7.     

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej

/strój galowy/

 

Przyjęcie klasy I w poczet uczniów

12 X  2018

 

SU

 

A. Gajda

8.        Apel SKO   X 2018 SKO

B. Gajo E. Soszka

9.        Święto Odzyskania Niepodległości

/strój galowy/

09 XI 2018 J. Conkała

A. Gajda

10.    Szkolny Dzień Bezpieczeństwa 15 XI 2018 E. Łukasik

M. Szczygielska

11.    Konwencja Praw Dziecka – apel 20 XI 2018 SU

M. Szczygielska

12.    Dzień bez papierosa 22 XI 2018 E. Łukasik, M. Łukasik,

D .Mościcka

13.    Andrzejki – wróżby, dyskoteka 29 XI 2018 SU

wychowawcy

14.    Pasowanie na Przedszkolaka XI 2018 J.Wiszniewska-Celińska

 n-le przedszkola

15.    Światowy Dzień Wolontariusza 05 XII 2018 M. Szczygielska

B. Głuchowska

16.    Mikołajki 06 XII 2018 SU

wychowawcy

17.    Jasełka

/strój galowy/

20 XII 2018 B. Głuchowska

W. Kucharska

M. Kulik

J. Wiszniewska-Celińska

18.    Choinka szkolna

 

21 I 2019

 

D. Mościcka

wychowawcy

19.    Dzień Babci i Dziadka 18 I 2019 szkoła  

22 I 2019

przedszkole

E. Goławska/ A. Suchodolska

wychowawcy

20.    Dzień Bezpiecznego Internetu 08 II 2019 M. Szczygielska

E. Łukasik

21.    Dzień matematyki 14 III 2019 A.  Suchodolska
22.    Dzień wiosny 21 III 2019 B. Gajo

M. Łukasik, E. Soszka 

W. Kucharska

23.    Misterium Wielkanocne 11 IV 2019 B. Głuchowska
24.    Dzień Ziemi 24 IV 2019 M. Łukasik

wychowawcy

25.    Dzień biblioteki 25 IV 2019 M. Szczygielska
26.    Konstytucja 3 Maja

/strój galowy/

30 IV 2019 J. Conkała

M. Juszczyńska

27.    Święto Szkoły – Dzień Patrona

/strój galowy/

21 V 2019 B. Głuchowska

wychowawcy

28.    Dzień Rodziców 30 V 2019 E. Soszka

D. Mościcka/wychowawcy

29.    Dzień Dziecka 31     V 2019 A. Gajda/wychowawcy
32       Gminny Turniej Tańca Nowoczesnego V/VI 2019 Dorota Mościcka
33       Noc bibliotek VI 2019 M. Szczygielska
34       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

/strój galowy/

21 VI 2019 Dyrektor Zespołu

E. Goławska

Opieka nad pocztem sztandarowym wg potrzeb E. Goławska/M. Juszczyńska