Świetlica szkolna

      Świetlica szkolna dysponuje oddzielną salą, wyposażoną w pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne, chusty animacyjne, stolikowe i podłogowe gry planszowe, puzzle, lalki, klocki, książki. Sala posiadają również zestaw pomocy do twórczości artystycznej. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę w oczekiwaniu na lekcje oraz po lekcjach. Proponujemy ciekawe zajęcia literackie, ekologiczne, artystyczne, językowe, sportowe. Przy pomocy nauczycieli uczniowie mogą odrabiać zadania domowe. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Uwrażliwiamy wychowanków na fakt, że jako uczniowie szkoły im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego powinni kierować się wartościami zgodnymi z Jego nauką.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2022/2023

obowiązują od 01.09.2022 r.

Poniedziałek 7:00 – 7:30 

11:15 – 12:15 

12:15 – 15:45

Sylwia Gajo

Elżbieta Soszka/ Anna Gajda

Anna Gajda

Wtorek 7:00 – 7:30

12:45 – 15:45 

Sylwia Gajo

Anna Suchodolska

Środa 7:00 – 7:30 

12:15 – 15:45        

Sylwia Gajo

Elżbieta Soszka

Czwartek 7:00 – 7:30

11:15 – 12:15

12.15 – 15.45 

Anna Gajda

Joanna Papiewska/Anna Gajda

Anna Gajda

Piątek 7:00 – 7:30

12:30 – 14:30 

14:30 – 15:30

Sylwia Gajo

Joanna Papiewska

Małgorzata Juszczyńska

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Świdrach