Uczestniczyliśmy w Finale III Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Dniu Patrona w SP 8 w Siedlcach

W środę, 5 czerwca 2024r. w  Szkole Podstawowej nr 8 Siedlcach odbył się Finał III Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim, połączony z  Dniem Patrona w XX rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na tej uroczystości była obecna delegacja z naszej szkoły z pocztem sztandarowym – Piotr Filutowski, Łukasz Kożuchowski, Julia Łazuga, Gabriela Zabłocka, Iga Zabłocka. Panią dyrektor Agnieszkę Śledź reprezentowała w zastępstwie Pani Elżbieta Soszka. Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu w ramach przynależności do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Bożego Ciała w Siedlcach, a następnie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 odbył się uroczysty montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyły sztandary Szkół Stefana Kardynała Wyszyńskiego. By podkreślić wyjątkowość wydarzeń i uroczysty charakter, delegacja uczniów złożyła także kwiaty pod popiersiem Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
W dalszej części wysłuchaliśmy przemówienia dyrektora szkoły nr 8 w Siedlcach, dr Karola Wnorowskiego, Biskupa Kazimierza Gurdy i zaproszonych gości. Ostatnim etapem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom III Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu wręczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, razem z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach dr Karolem Wnorowskim i dyrektorem Wydziału Nauczania Katachetycznego – ks. Dr Pawłem Kindrackim.

Konkurs składał się z części plastycznej dla uczniów klas 1 – 4 oraz konkursu wiedzy dla klas 5 – 8. Szkolny etap w kategorii plastycznej wygrały Iga Czechowska – kl. II, Nel Zabłocka – kl. II, Joanna Suchodolska – kl. III. W finale etapu diecezjalnego z naszej szkoły zwyciężyła Nel Zabłocka, gdzie zdobyła nagrodę za przygotowanie pracy plastycznej pt. „Płonąca wieś”. Nagrody i dyplomy finalisty konkursu wiedzy – otrzymały Julia Łazuga – kl. VIII, Patrycja Szczygielska, Kornelia Szczuchniak – kl. VI. Celem konkursu było upamiętnienie postaci Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozbudzanie aktywności twórczej i rozwijanie zdolności poprzez inspirowanie życiem i nauką Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz umacnianie przynależności do Kościoła diecezjalnego. Organizatorem Konkursu był Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, koordynatorem był ks. Piotr Grzebisz; nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wydawnictwo Jedność oraz Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę. W ramach uczestnictwa w konkursie uczniowie mieli szansę pogłębić współpracę w Rodzinie Szkół w naszej diecezji noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz mogą brać przykład z Jego nauczania. Dzieci i młodzież do konkursu przygotowywały p. E. Bekulard i p. U. Domańska.

Podczas wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowały p. E. Soszka i p. E. Bekulard.

Tegoroczne uroczystości odbywają się w jubileusz 100-lecia święceń kapłańskich i Mszy Świętej prymicyjnej sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze przez Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego.

Zdjęcia p. Elżbieta Soszka, p. Edyta Bekulard