Szkolna Akcja Narodowego Czytania; promocja literatury dotyczącej patrona szkoły – Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W  dniu 7 września 2021 r. po raz kolejny wzięliśmy udział w Akcji Narodowego Czytania;  w tym roku Para Prezydencka wybrała na 10. edycję „Moralność pani Dulskiej”.

Szkolne czytanie zainaugurowała Pani dyrektor Agnieszka Śledź, a w dalszej części fragmenty komedii obyczajowej czytali inni nauczyciele. Genezę utworu i główne postaci  przedstawili  nam uczniowie z klas VII i VIII.  

W ramach promocji literatury  dotyczącej postaci patrona szkoły ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiciele   klas  VI i VII  przeczytali   wybrane teksty ze zbioru opowiadań „Stefek” P.  Kordyasza oraz zaprezentowali dramę dotyczącą niezapomnianych wydarzeń z dzieciństwa Prymasa Tysiąclecia. To wydarzenie wpisuje się w plan uroczystości naszej szkoły, związanych z beatyfikacją Kardynała Wyszyńskiego.    Pragniemy    również    w    ten    sposób     aktywnie   uczestniczyć   w przygotowaniach naszych serc  do zbliżającej się  uroczystości w dniu 12.09.2021r.

Na  zakończenie  spotkania Pani  dyrektor  przypomniała,  że jest  to  już 10.  edycja  Akcji   Narodowego   Czytania, która promuje polską literaturę, propaguje ideę czytania i  mimo  reżimu  sanitarnego  łączy  Polaków   na ważnym przedsięwzięciu kulturalnym o charakterze narodowym; podziękowała  paniom  –  Elżbiecie  Goławskiej i Marzenie Szczygielskiej, za przygotowanie  uroczystości, która pomaga rozwijać własną osobowość, kształtować tożsamość i doceniać perły literatury polskiej, które pozwalają  poszukiwać młodemu pokoleniu szlachetnych wartości. Akcja Narodowego Czytania odbyła się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.

Foto: p. Beata Głuchowska i p. Marzena Szczygielska