Program dla szkół

W naszej szkole jest realizowany program „Owoce i warzywa w szkole” i  „Mleko w szkole”, w którym wszyscy uczniowie klas I – V,  za zgodą rodziców,  biorą w nim udział.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zastąpiono nowym Programem dla szkół. Nowy Program dla szkół ma na celu promocję wśród uczniów zdrowej diety bogatej w owoce i warzywa oraz mleko. W ramach nowego programu dzieci otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, biorą udział w działaniach edukacyjnych poprawiających wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych.