Bezpieczne Przedszkole

 

BEZPIECZNE DZIECKO –  BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka Przedszkole nasze przystąpiło w roku szkolnym 2014/2015 do Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne  Przedszkole”, Już od najmłodszych lat staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Bardzo ważnym elementem codziennej edukacji dzieci jest także ruch, higiena osobista dzieci, higiena jamy ustnej oraz zdrowe nawyki żywieniowe. W związku z tym, pragniemy przedstawić Państwu działania, które podjęła nasza placówka realizując treści programu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne  Przedszkole”.

1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych.

Dnia 29 sierpnia 2014 r. został przeprowadzony przegląd techniczny obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placu zabaw, urządzeń elektrycznych.
Komisja w składzie: specjalista ds. BHP i PPOŻ, Społeczny Inspektor Pracy, przedstawiciel nauczycieli, dokonała kontroli:

1) Terenu wokół budynku szkolno-przedszkolnego:

 1. stanu ogrodzenia terenu
 2. stanu barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)
 3. stanu dróg dojazdowych i chodników
 4. sposobów zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek
 5. stanu oświetlenia terenu
 6. stanu boiska (nawierzchni, umocowania koszy, bramek itp.)
 7. placu zabaw
 8. stanu rynien i urządzeń odgromowych
 9. stanu elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych

2) Terenu szkoły:

 1. stanu wyjścia ewakuacyjnego ( drożność, oznakowanie)
 2. stopnia zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom (wejścia do piwnic, pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, strychu)
 3. stanu schodów
 4. stanu korytarzy
 5. stanu sal lekcyjnych i przedszkolnych
 6. stanu sali gimnastycznej
 7. stanu pomieszczeń sanitarnych
 8. stanu kuchni i zaplecza
 9. stanu gabinetów, pokoju nauczycielskiego

Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdza się gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uwagi, spostrzeżenia i ustalenia zawarto w Protokole z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Zespołu szkół w Świdrach.
Protokół z powyższych przeglądów jest dostępny w placówce Zespołu Szkół w Świdrach.

2. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych.

Dnia 16 października 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Świdrach rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkoły. Wszystkie dzieci z przedszkola, uczniowie i pracownicy zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia opuścili budynek szkoły, udając się na boisko szkolne. Wychowawcy zdali raport o frekwencji dyrektorowi szkoły. Po odebraniu raportów o przebiegu ewakuacji, dyrektor odwołał alarm. Ewakuacja przebiegała w sposób sprawny i szybki. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwał inspektor ds. BHP i PPŻ. Przeprowadzona sprawnie ewakuacja pokazała, że pracownicy szkoły przygotowani są na wypadek pożaru. Akcja przeciwpożarowa była dużym przeżyciem dla uczniów naszej szkoły, a w szczególności dla przedszkolaków. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie dzieci i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się  w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 117 osób, w tym:

 • 66 uczniów szkoły podstawowej,
 • 36 dzieci przedszkolnych,
 • 11 nauczycieli, opiekunów grup,
 • 4 pozostali pracownicy,

Czas trwania ewakuacji: 4 minuty 5 sekund. Protokół z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji jest  dostępny w placówce Zespołu Szkół w Świdrach.

3. Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. –  w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” – „źle”.

W przedszkolu odbyły się konwersatoria na temat zagrożeń  w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku: – zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. – w układach tematycznych  i formach dostosowanych do grup wiekowych).
We wrześniu przedszkolaki wybrały się do Nadleśnictwa Łuków na imieniny borsuka Lucka. Dzieci nie zapomniały o prezencie imieninowym. Zrobiły przepiękną laurkę, którą wręczyły podczas przyjęcia imieninowego. Na miejscu na przedszkolaków czekały atrakcje: układanie puzzli i pokaz gaszenia pożaru. Można było też zasiąść za kierownicą wozu straży leśnej. Dzieci przez chwilę mogły poczuć się jak prawdziwy Strażnik Lasu . Podczas spotkania  zostały omówione również kwestie dotyczące bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania się w stosunku do roślin i zwierząt. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści, mogły wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą. Na zakończenie imprezy borsuk Lucek poczęstował dzieci tortem oraz wręczył upominki. Wszyscy wrócili do domu uśmiechnięci i na pewno za rok znowu odwiedzimy leśnego solenizanta.

4. Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc – ćwiczenia. W maju gościliśmy w naszym przedszkolu ratownika,  pracownika łukowskiego pogotowia ratunkowego.

To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie dzieci z  grupy „Motylki” i „Tygryski”.  Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku Pani Ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje na co dzień i wytłumaczyła dlaczego jest koloru czerwonego. Wyjaśniła również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Przedszkolaki uczyły sie w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci poznały numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon  z dyspozytorką ( trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Maluchy obserwowały w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają oddechy ratownicze. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Ponadto przedszkolaki miały możliwość poznania , jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami. Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym  i że nasi wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

5. Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych.

Na początku października nasze przedszkolaki brały udział w Szkolnym Dniu Bezpieczeństwa pod hasłem „Rozwaga w życiu pomaga”. –   Na uroczystości gościliśmy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Łukowie. Grupa uczniów z klas V – VI przedstawiła pouczającą inscenizację, w której zostały w sposób poglądowy przedstawione zasady bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie i dzieci otrzymały ulotki zawierające: porady dla rodziców – 10 złotych zasad  bezpieczeństwa w domu, w drodze do szkoły, przedszkola i podczas zabawy ich pociech, zalety i wady kierowców oraz stronę dla dziecka – ważne telefony, kolorowankę i komiks drogowy. Dnia 23.01.2015 r. naszych przedszkolaków odwiedzili policjanci. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci na drogach. Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach na drogach, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Przypominali również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród słuchaczy opowiadania o codziennej pracy policji. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia przedszkolaków, policyjny lizak oraz mało znane wszystkim kajdanki. Dzięki takim działaniom na pewno nikt nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się naszym przedszkolakom i uczniom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

6. Wycieczka do siedziby straży pożarnej. Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem nt. bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia.

Dnia 14 maja 2015 r. dzieci z grupy „Motylki” i grupy” Tygryski” wybrały się do siedziby Straży Pożarnej w Łukowie. Celem spotkania było zapoznanie się z codzienną pracą strażaka. Panowie opowiedzieli o swoim miejscu pracy oraz wytłumaczyli im na czym polega ich służba. Przybliżyli wiadomości na temat udzielenia pomocy poszkodowanemu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci poznały numery alarmowe, dowiedziały się, jakie informacje powinna podać osoba, która telefonuje z prośbą o pomoc. Dzieci są bardzo spostrzegawcze i na podstawie obserwacji, same dostrzegły jakie cechy charakteru i umiejętności powinna  posiadać osoba, która chce być strażakiem. Panowie strażacy wykazali się cierpliwością i bardzo dobrym pedagogicznym taktem w podejściu do dzieci. Pozwolili zobaczyć im pomieszczenia straży oraz mnóstwo specjalistycznego sprzętu, jakim posługuje się w swojej pracy strażak. Największą atrakcją była symulacja alarmu przeciwpożarowego, podczas której dzieci mogły zaobserwować jak szybko na alarm reagują pracownicy straży pożarnej oraz „pokaz wodny” – strumień gaśnic, którym walczą  z pożarem Spotkanie to uświadomiło dzieciom, jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest praca strażaka. Zadowolone i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

7. Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw   w danej sytuacji.

W grudniu 2014 r. zostały przeprowadzone zajęcia w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych pt. „Czerwony Kapturek”. Przedstawienie dotyczyło kontaktów nieznajomymi. Przedstawione sytuacje miały na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji. Spektakl przygotowali uczniowie szkoły podstawowej w ramach akcji wolontariatu. Dzięki temu przedstawieniu dzieci poznały zasady, które należy przestrzegać w kontakcie z obcym.
Są to:
– nie rozmawiaj z obcym nieznajomym,
– nie przyjmuj słodyczy ani zabawek od nieznajomych,
– nie wsiadaj do samochodu ludzi, których nie znasz,
– nie idź do domu obcej osoby, lub znajomej jeśli rodzic nie wyrazi zgody nawet gdy jest   bardzo miła,
– nie otwieraj drzwi osobom obcym, gdy jesteś sam w domu,
– nie ufaj obcym.

8. Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W 2014 r. wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowano pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. W naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone  bezpieczeństwu „dzieci w sieci”. Odbyła się również akademia, promująca bezpieczne korzystanie z Internetu,  podczas której uczniowie klasy VI zaprezentowali scenki dramowe ukazujące  zagrożenia , które czyhają  na nierozsądnych użytkowników sieci,   zwróciliśmy uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Dzieci z grupy 5-6 latków raz w tygodniu uczestniczyły w dodatkowych zajęciach komputerowych prowadzonych przez specjalistę z dziedziny informatyki. Podczas zajęć dzieci nie tylko grały ale również były uświadamiane, że w trakcie korzystania z internetu czyhają zagrożenia. Poznawały zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, ochrony danych osobowych i kogo prosić o pomoc w razie zagrożenia.

9. Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania  w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

W szkole zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami KPP w Łukowie i ich służbowym psem, oraz treserką w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne Przedszkole”. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak należy postępować w przypadku ataku psa. Pan policjant uświadamiał młodym słuchaczom, że odpowiedzialność za czworonożnych „pupili” spada przede wszystkim na ich właścicieli. To oni muszą dbać o to, aby ich psy nie zagrażały bezpieczeństwu innych ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kaganiec i smycz powinny być nieodłącznymi atrybutami spacerów ze zwierzętami. Pan Policjant często odwoływał się do wyobraźni dzieci, chcąc uzmysłowić im, jakie konsekwencje mogą ich spotkać w przypadku braku szczególnej ostrożności  w kontakcie z psem. Zwracał uwagę na zachowania, które mogą być powodem ataku. Policjant bardzo dokładnie wytłumaczył dzieciom, jak należy zachować się, gdy zaatakuje nas pies. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wygląda „atak pozorowany”, nauczyły się również tzw. bezpiecznej pozycji „żółwia”.Na zakończenie spotkania przedszkolaki zadawały wiele pytań. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały o tym, jak ważną rolę pełnią psy w Policji i do jakich zadań są angażowane. Jak wygląda codzienna praca służb mundurowych. Wszystkie dzieci gorąco podziękowały  panom  policjantom i ich czworonożnemu partnerowi za wspaniałe spotkanie.

10. Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów.

W marcu 2015 r. z przedszkolakami spotkała się pielęgniarka szkolna. Dzieci  z uwagą wysłuchały ciekawych informacji, oraz uzyskały praktyczne rady. Chętnie oglądały przywiezione przez panią  pielęgniarkę przyrządy  lekarskie m.in. stetoskop, termometr, ciśnieniomierz, patyczki. Podczas prelekcji  dzieci usłyszały  o zasadach dbania o swoje zdrowie, została zwrócona uwaga na zakaz samodzielnego zażywania jakichkolwiek lekarstw oraz brania do rąk znalezionych igieł, strzykawek. Pani pielęgniarka z radosnym uśmiechem, zapewniała dzieci, że zastrzyki, szczepienia – mimo chwilowego bólu przyczyniają się do walki z chorobą.   Dzieci zostały zapoznane  z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i uświadomione, że nie wolno samemu podawać ani przyjmować żadnych lekarstw- nawet witamin. Teraz już na pewno dzieci wiedzą, że ważne jest racjonalne odżywianie, przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczepienia okresowe, długie i  aktywne przebywanie na świeżym powietrzu oraz wizyty kontrolne u stomatologa. Na zakończenie spotkania  dzieci otrzymały kolorowe naklejki i kolorowanki.

11. Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – w formule stosownej do grup wiekowych.

W kwietniu odbyło się konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek  i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – w formule stosownej do grup wiekowych. Głównymi celami zajęć były: przestrzeganie wybranych norm i zasad: zachowań obowiązujących podczas wspólnej zabawy, rozwijanie umiejętności społecznych. Dzieci poznały zasady stosowania form grzecznościowych, współpracy w grupie. Stosowano metodę: pogadanki, poglądowa, ćwiczeń praktycznych. Konserwatorium poprzedziły różne zabawy, dzieci opowiedziały o tym czy lubią bawić się ze swoimi kolegami z grupy: jak się czują kiedy ktoś odpycha je od zabawy lub mówi że ich nie lubi i czy zachowanie takie jest dobre czy też nie? Dzieci zgodnie przyznały że żadne z nich nie lubi być odrzucane od grupy, czują się źle gdy ktoś mówi im coś niemiłego i wspólnie uznaliśmy, że aby nie robić komuś czegoś co i dla nas miłe nie jest. Kwestia szacunku wobec innych, to według dzieci,  lubienie kogoś za to, że jest takim samym dzieckiem jak my a nie za to, że ma ładną bluzkę czy lalkę.

  Nasze działania w zakresie kształtowania postaw prospołecznych u dzieci przynoszą pozytywne efekty. Dzieci znają zasady współżycia w grupie i starają się je przestrzegać. Odnoszą się do innych z szacunkiem, nie wyśmiewają ich, nie dyskryminują. Zauważamy również, że nasi podopieczni potrafią reagować na niewłaściwe zachowania swoich kolegów.

 1. Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium.
A oto prawa i obowiązki przedszkolaka:Przedszkolak ma prawo:

 • Prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego.
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie.
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole.
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
 • Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw.
 • Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować.
 • Do indywidualnego tempa procesu rozwojowego.
 • Popełniać błędy i zmieniać zdanie.
 • Odnosić sukcesy.
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności.
 • Do nienaruszalności cielesnej.
 • Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.
 • Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
 • Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego.
 • Znać swoje prawa i korzystać z nich.

Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.

Przedszkolak ma obowiązek:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
 • Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów.
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, respektować polecenia nauczyciela.
 • Utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Dbać o swój wygląd.
 • Starać się wywiązywać z przyjętych obowiązków.
 • Pomagać młodszym i słabszym kolegom.
 • Przyjaźnie odnosić się do przyrody.
 • Szanować godność i wolność drugiego człowieka.
 • Informować nauczyciela o problemach.

Koordynatorem programu była  pani Dorota Mościcka
Współrealizująca: pani Wioletta Kucharska