Szkolna Kasa Oszczędności

SKO SP Świdry - Pieniądze

Jesienią orzeszki zgromadzimy.
Pieniążków nie wydamy.
W SKO zaoszczędzimy.

Opiekunowie:
do 24.06.2022 r. p. Elżbieta Soszka i p. Barbara Gajo

od 01.09.2022 r. p. Elżbieta Soszka i p. Dorota Mościcka

Cele naszej organizacji:

 1. Zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy na książeczkach SKO.
 2. Wyrabianie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania.
 3. Wdrażanie do prowadzenia umiejętnej gospodarki funduszami własnymi i społecznymi oraz wytrwałości w gromadzeniu wkładów i celowego ich wydatkowania.
 4. Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek np. zbieranie i sprzedaż produktów wtórnych (złom, makulatura, puszki aluminiowe, butelki itp.).
 5. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności PKO BP S. A.
 6. Prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie zawsze materialne (włączenie się w ogólnopolskie akcje).
 7. Coroczny udział w konkursach organizowanych przez Bank PKO BP S. A.

Krótka historia naszego SKO    

Szkolna Kasa oszczędności działa w naszej szkole już od wielu lat. Należą do niej uczniowie z klas I-VI. Przygoda z SKO rozpoczyna się w dniu pasowania na członka SKO. W każdym roku członkowie systematycznie gromadzą własne oszczędności na określony cel.

Regulamin SKO

 • do SKO może należeć każdy uczeń
 • każdy uczeń posiada własne indywidualne konto oszczędnościowe lub książeczkę SKO 
 • wpłaty dokonywane są codziennie na przerwach
 • rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki SKO

Kronika SKO Świdry 2022 – 2023 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2021 – 2022 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2020 – 2021 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2019 – 2020 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2018 – 2019 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2017 – 2018 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2016 – 2017 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2015 – 2016

Kronika SKO Świdry 2014 – 2015 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2013 – 2014 – kronika nagrodzona

Kronika SKO Świdry 2012 – 2013 – kronika nagrodzona