Innowacja organizacyjno-metodyczna „Pomysł na wagę złota”

Nazwa innowacji pedagogicznej była tytułem wiersza Ludwika Jerzego Kerna i tego poety dotyczyło całe przedsięwzięcie. W ramach projektu uczestnicy mieli do wyboru wiele różnych aktywności, dzięki którym poznali poezję Kerna. Sam jednak projekt nie był nastawiony wyłącznie na czytanie, miał rozwijać dzieci wszechstronnie. Była to okazja do doskonalenia umiejętności recytatorskich, rozwijania zdolności twórczych, doskonalenia technik informatycznych, a  także  okazja  do  ćwiczeń   rachunkowych,   matematycznych  i  logicznych.  W planach  była  również  objazdowa wystawa   o   L.   J.  Kernie  przygotowywana  przez wszystkich  uczestników  projektu.  W ramach projektu spotkały się trzy poziomy edukacyjne: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Innowacja realizowana była w roku szkolnym 2016/2017.

CELE

1.Promowanie i rozwój czytelnictwa.
2. Wyrównywanie szans dzieci z mniejszych miejscowości.
3. Współpraca/ integracja międzyszkolna.
4. Doskonalenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i informatycznych.
5. Rozwijanie umiejętności manualnych, zdolności artystycznych.
6. Rozwijanie umiejętności recytatorskich, odwagi, zdolności teatralne i aktorskiej.
7. Spotkanie trzech etapów edukacyjnych.

POSTĘP DZIAŁAŃ

W ramach projektu zrealizowane były następujące działania:

  • GRY PLANSZOWE – fabuła gier inspirowana wierszami L. J. Kerna, gry były tworzone indywidualnie przez uczestników, ale także w mieszanych zespołach.
  • WYSTAWA O KERNIE – przygotowanie wspólnej wystawy objazdowej.
  • KONKURSY RECYTATORSKIE – włączające całe społeczności szkolne lub środowisko lokalne w zależności od placówki organizującej konkurs Kerna (np. „Proszę słonia”).
  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – wykonanie ilustracji do wierszy – włączający wszystkich zainteresowanych.
  • FILMY – tworzenie w dowolnych technikach komputerowych ilustracje do wierszy.
  • POGOTOWIE RACHUNKOWE – wspólne tworzenie matematycznych zbiorów zadań.
  • AUDIOBOOK – wspólne nagranie wszystkich uczestników innowacji.
  • WYSTAWA – organizacja wystawy prac wszystkich uczestników innowacji.

SPODZIEWANE REZULTATY

Efektem innowacji było poznanie postaci Ludwika Jerzego Kerna oraz zainteresowanie jego twórczością dzieci i młodzież. Ponadto integracja międzyszkolnaj, a także zainteresowanie starszych uczniów działalnością młodszych kolegów, wzrost poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości. Wśród efektów materialnych został wydany audiobook, powstały ciekawe materiały multimedialne ilustrujące wiersze Kerna, stworzenie matematycznych zbiorów zadań i wystawy objazdowej o Kernie i jego twórczości oraz wystawy prac uczestników innowacji.