Biblioteka szkolna

Biblioteka Zespołu Szkół w Świdrach

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

poniedziałek   11.30 – 12.30

wtorek             9.45 – 10.45

środa              10.40 – 12.40; 13.40 – 14.40

czwartek        8.45 – 9.45

piątek                   –     

Informacje o bibliotece

Działalność biblioteki szkolnej jest ściśle związana z dziejami szkoły. Istnieje już od 1948 roku. Początkowo jej zbiory były bardzo skromne, bo liczyły około 100 woluminów, głównie lektur i książek dla nauczycieli. Z roku na rok zasoby biblioteki zwiększały się i w ciągu pierwszych dziesięciu lat wzrosły do 1120 woluminów. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 6584 woluminów. Rozwój biblioteki to nie tylko wzrost liczby woluminów. Nowy etap w historii wiąże się z komputeryzacją i otrzymaniem centrum multimedialnego oraz  programów multimedialnych. Znacząco warunki pracy biblioteki poprawiły się, gdy biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia w nowopowstałej części szkoły.

Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, centrum multimedialnego.

Komputery znajdujące się w czytelni służą uczniom do celów edukacyjnych – wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych do lekcji. Uczniowie chętnie korzystają również z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece. 

Nasza  nowoczesna biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów, w których technologia informacyjna towarzyszy uczniom od najmłodszych lat.

Nauczyciel bibliotekarz: Jolanta Conkała

https://nocbibliotek.ceo.org.pl/biblioteka/biblioteka-szkoly-podstawowej-w-swidrach/#relacja


Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zespole Szkół Świdrach