Szkoła Marzeń

Szkoła Marzeń  – projekt zwiększania szans edukacyjnych  uczniów z gmin wiejskich.

Projekt Szkoła Marzeń realizowany był od 15 października 2005 r. do 15 października 2006 r. W ramach projektu opracowano 16 różnorodnych programów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań naszych uczniów. Realizowano zajęcia artystyczne, wyrównawcze i zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie uczyli się przedsiębiorczości, oszczędzania, śpiewu, gry na fletach i gitarze. Rozwijali umiejętności komunikowania się w językach obcych i korzystania ze sprzętu foto-video. Liczne wyjazdy i wycieczki były atrakcyjną formą kształcenia, dostarczały niezapomnianych wrażeń, uczyły integracji w grupie i zachowania się w różnych sytuacjach.

Wyrównując szanse edukacyjne uczniów naszej szkoły, zakupiono monitor dla dziecka niepełnosprawnego, aparat cyfrowy, kserokopiarkę, sprzęt nagłośniający, książki, program do konstruowania stron internetowych, tablice i multimedialne programy dydaktyczne, flety, podstawki do nut oraz zorganizowano wiele wycieczek i wyjazdów. Uczniowie wędrowali Doliną Prądnika, Kościeliską, zwiedzili Wadowice, Kraków, Zakopane. Byli też w Zuzeli, Lublinie, Kozłówce, Warszawie i Kazimierzu Dolnym – gdzie podziwiali piękno architektury i dzieła sztuki. W Londynie i na Białorusi wykorzystali w praktyce znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

W ramach Szkoły Marzeń realizowano następujące programy:

 • Kształcąc – uwrażliwiać na piękno
 • Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i niepełnosprawnym
 • Uczymy się przedsiębiorczości
 • Propagowanie idei oszczędzania poprzez działalność SKO
 • Na granicy Mazowsza i Podlasia
 • Komputer źródłem wiedzy i rozrywki
 • Multimedialna kronika szkoły
 • Świdry – Turyn – Pekin
 • Działanie chóru szkolnego
 • Jestem Europejczykiem” – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych
 • Nasze Małe Ojczyzny w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia
 • Komputer moim przyjacielem
 • Mały artysta
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Szkoła centrum kulturalno – oświatowym wsi
 • Nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach: „Budowanie lokalnej koalicji”, „Tworzenie programu rozwoju szkoły” oraz „Praca metodą projektu”.

Szkolnym koordynatorem programu była Maria Kożuch.