Przedszkole

Ramowy rozkład dnia

7:00-8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

8:30–8:45 Zabawy integrujące grupę: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

8:45–9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00–9:20 Śniadanie.

9:20-9:30 Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć

9:30–10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:15–11:20 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11:20–11:40 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.40–12:30 Obiad.

12:30–14:00 Odpoczynek poobiedni, czas na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w piaskownicy. Przy niesprzyjającej pogodzie: zabawy inspirowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, prace społecznie użyteczne, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze: rytmika, język angielski, religia; wspomaganie rozwoju dziecka poprzez udzielanie PPP oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

14:00–14:10 Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe, mycie rąk.

14:10–14:50 Podwieczorek.

14:50–16:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.