Innowacja metodyczno-programowa „Nauczanie przez kodowanie”

Innowacja pedagogiczna obejmowała pilotażowe wdrożenie programowania w drugim etapie edukacji. Uczestnikami byli uczniowie klasy czwartej w ramach obowiązkowych zajęć komputerowych. Jej realizacja odbywała się przez trzy kolejne lata szkolne t.j. 2016/17; 2017/18 i 2018/19. Autorem i realizatorem innowacji była nauczyciel zajęć informatycznych p. Marzena Szczygielska. Realizacja zajęć przewidywała nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i świadomego (bezpiecznego) wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Obejmowała dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.

Podczas realizacji innowacji wykorzystywane były  materiały Mistrzów Kodowania, scenariusze  programistyczne   stworzone   w   ramach programu Mistrzowie Kodowania i udostępnione na wolnej licencji (CC BY-SA) oraz grupy wsparcia i wymiany doświadczeń na Facebooku, a także szkolenia online (webinary), akcje promujące programowanie typu Code Week (Tydzień Kodowania) i Hour of Code (Godzina Kodowania)

Nowatorstwo zajęć polegało na wprowadzeniu do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch 2.0. jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie. Podczas realizacji zajęć uczniowie poznali również program Balti (na darmowej licencji) jako narzędzie do tworzenia animacji oraz sterowania obiektem na ekranie.

Głównym celem realizowanych zajęć było wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami na lekcjach zajęć komputerowych.  Podczas realizacji zajęć uczniowie nabyli umiejętność edycji programów, tworzenia scen i animacji, budowania sceny z obiektów w magazynie programu oraz tworzyli własne przedmioty jako elementy scen, samodzielnie przygotowywali proste programy i animacje.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera przynosi również korzyści zarówno w nauce innych przedmiotów, jak i w wielu aktywnościach życiowych.