Dokumenty

  • Statut Zespołu Szkół w Świdrach obowiązujący od 1 września 2022 r.

Statut Zespołu Szkół w Świdrach od 1 września 2022 r.

  • Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny 2023-2024

  • Regulaminu dotyczący procedur bezpieczeństwa zdrowotnego
    w Zespole Szkół w Świdrach obowiązujący od 09 września 2022 r.

Regulaminu dotyczący procedur bezpieczeństwa zdrowotnego

  • Dostępność

Deklaracja dostępności

  • PROCEDURA wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Świdrach

Procedura wydawania dupilkatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego