Przedszkole

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne –

najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy”

                                                      Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Misją naszego przedszkola jest wspieranie intelektualnego, emocjonalno – społecznego i fizycznego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.

Zapewniamy wszystkim wychowankom bezpieczny i wszechstronny rozwój.

Każdy przedszkolak traktowany jest indywidualnie co sprawia, że dzieci czują się szczęśliwe i akceptowane. Tworzymy otoczenie sprzyjające rozumieniu i przeżywaniu wartości takich jak: tolerancja, szacunek do siebie i innych, samodzielność, wytrwałość, przeżywanie sukcesu, ale także radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy dzieciom, kreatywne myślenie, twórcze działania, pracę z innymi i uczestniczenie w ciekawych zajęciach.

Program pracy wychowawczo – dydaktycznej realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, stosując wiele różnorodnych, innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy, dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań dzieci.

Przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego. Absolwenci naszego przedszkola wyposażeni są w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole oraz podołania stawianym wymaganiom nie tylko z zakresu edukacji ale także przyszłego życia.

Grupa „Biedronki” to grupa licząca 19 dzieci w wieku od 2,5 r. do 4 lat. Nauczycielami pracującymi w grupie są: Ewelina Lewandowska, Maria Wieczorek. Dzieci w tej grupie są aktywne, uśmiechnięte. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają im zabawy na naszym placu zabaw oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

Grupa „Motylki” to grupa licząca 22 dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Nauczycielami pracującymi w grupie są: Marzena Dudzińska i Paulina Araj. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są otwarte, pogodne i aktywne podczas zabaw i zajęć. Nasze przedszkolaki najbardziej lubą zabawy ruchowe organizowane w sali oraz na placu zabaw. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Chętnie pomagają nauczycielowi w obowiązkach jako dyżurni. Uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Powoli wkraczają również w świat liter i liczb. Wychowankowie bardzo lubią zajęcia dydaktyczne i tematyczne. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami.

Grupa „Żabki” to miejsce pełne radości i nauki.
Grupę tworzy dynamiczna drużyna siedemnaściorga 6 – latków, prowadzona przez dwie wyjątkowe wychowawczynie, panią Jolantę Wiszniewską – Celińską i panią Annę Wakuła.
Nasze „żabki” są nie tylko pełne energii, ale także bardzo ciekawe świata i chętne do nauki. Dzieci uczą się podstawowych umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, oraz rozwijają swoją kreatywność i ciekawość świata poprzez zajęcia plastyczne i muzyczne. Zainteresowania naszych przedszkolaków są różnorodne – uwielbiają bawić się w ogrodzie, odkrywać tajemnice przyrody, eksperymentować z kolorami i kształtami, słuchać fascynujących opowieści oraz tańczyć i odgrywać różnorodne role. Jesteśmy dumni z naszych „żabek” i cieszymy się, że możemy wspólnie rozwijać ich ciekawość i pasje.