Historia przedszkola

    Przedszkole w Świdrach  powstało 1 września 2013 r. Jest  samorządową, publiczną placówką na terenie gminy Łuków. Mieści się w budynku  Szkoły Podstawowej w Świdrach, tworząc Zespół  Szkół.  Czynne  jest  przez  pięć  dni  w tygodniu, w godzinach 7:00 – 16:00. Początkowo w przedszkolu funkcjonowały dwie grupy, od 1 września 2016 r. powstała jeszcze jedna grupa przedszkolna. Dzięki temu do naszej placówki mogą uczęszczać dzieci od 2,5 do 6 lat, wśród nich są też z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  specjalnego.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specjaliści (pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w dziedzinie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, psycholog, pedagog specjalny) zapewniają prawidłowy proces nauczania i wychowania, zaś w zadaniach opiekuńczych nauczycieli wspiera personel niepedagogiczny.

Przedszkole  posiada  trzy  sale  dydaktyczne  z  zapleczem  sanitarnym, wyposażone w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, zabawki rozwijające aktywność dzieci. W salach znajdują się liczne kąciki tematyczne do zabaw oraz kąciki relaksacyjne, gdzie dzieci mogą wypocząć i wyciszyć się. Infrastruktura przedszkola zapewnia możliwość aktywności ruchowej w sali gimnastycznej,  wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń, basen z kulkami, co pozwala uatrakcyjnić zajęcia. Szatnie przedszkola, hol i schody zdobią dziecięce wytwory plastyczne. Przedszkole korzysta    ze    szkolnej    biblioteki    oraz    pracowni    komputerowej,   jak   również   z  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego.  Przy  przedszkolu  znajduje  się plac zabaw z dużą ilością zieleni, bogato wyposażony w różnorodne sprzęty dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.                    

W przedszkolu propagowane są zasady zdrowego żywienia. Dzieci mają zapewnione    3  posiłki  (śniadanie,  obiad dwudaniowy, podwieczorek), przygotowywane na miejscu w szkolnej kuchni. Przedszkolny jadłospis jest zróżnicowany, bogaty w sezonowe warzywa i owoce, dostosowany do dzieci z alergią pokarmową.

Placówka przedszkolna cieszy się dobrą opinią nie tylko wśród rodziców, ale również partnerów i innych podmiotów środowiska lokalnego. Na tę opinię ma wpływ całokształt pracy  dydaktyczno-wychowawczej,  promocja  przedszkola  w  środowisku  w ramach w konkursów, przeglądów artystycznych oraz występów podczas  lokalnych uroczystości. Dyrektor stwarza nauczycielom właściwe warunki do pracy i motywuje ich do   podejmowania   działań   o   charakterze   nowatorskim.  Przedszkole  opracowało  i wdrożyło innowacje pedagogiczne organizacyjno – metodyczne „Pomysł na wagę złota” i „Mały miś w świetle wielkiej literatury”. Realizowane są liczne projekty edukacyjne (w ramach programu e Twinning projekty promujące: czytelnictwo – „Pyza na polskich dróżkach”, ideę przedsiębiorczości – „Lusterko i pieniądze”; we współpracy ze szkołą – „Nasza Wiekowa Niepodległa”, „Młodzi ekolodzy”) i profilaktyczne („Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Naucz się mówić nie!”, „Akademia Aquafresch”). W roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich grupach przedszkolnych realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Dwujęzyczny przedszkolak”, której głównym celem jest budowanie potencjału dwujęzycznego dzieci poprzez wprowadzanie języka angielskiego w trakcie codziennych sytuacji, zabaw.

Bogata oferta edukacyjna w postaci zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych, logopedycznych, wczesnego wspomagania rozwoju, socjoterapeutycznych, dydaktyczno – wyrównawczych) oraz dodatkowych zajęć rozwijających (taneczne, „Nie zgubić talentu”, „Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”) odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe dzieci i umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Na życzenie rodziców prowadzona jest nauka religii w grupie 6 latków.

Dzięki wielu organizowanym przez przedszkole imprezom, spełnia ono funkcję integrującą środowisko lokalne. Stałym przedsięwzięciem przed rozpoczęciem pobytu dziecka  w przedszkolu są dni adaptacyjne (możliwość obserwacji dziecka podczas zabawy, propozycje wspólnego pokonania progu adaptacyjnego).

Przedszkole jest otwarte na współpracę z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym: przedszkolami, szkołami, biblioteką, samorządem, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji, życzliwości  i bezpieczeństwa.

Przedszkole w Świdrach - 2013 r.

Przedszkole w Świdrach – 2013 r.

Sala przedszkolna - maluchy.

Sala przedszkolna – maluchy.

Sala przedszkolna - średniaki.

Sala przedszkolna – średniaki.

Sala przedszkolna – starszaki.

Łazienka przedszkolna.

Łazienka przedszkolna.