Pomagamy Ziemi każdego dnia

Projekt ekologiczny „Pomagamy Ziemi każdego dnia” współfinansowany przez WFOŚiGW w Lublinie

WFOŚiGW w Lublinie

Edukacja ekologiczna w szkołach  Gminy Łuków

przedsięwzięcie realizowane dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

„Pomagamy Ziemi każdego dnia” – jest to program edukacyjny

realizowany w Zespole Szkół w Świdrach w roku szkolnym 2015/2016

Osoba realizująca Maria Kożuch

Główne cele przedsięwzięcia:

 • podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

Cele ekologiczne przedsięwzięcia:

 • kształtowanie proekologicznych postaw uczniów
 • uwrażliwienie na problemy związane z ochroną środowiska
 • poznanie obszarów chronionych i walorów krajoznawczych najbliższej okolicy
 • udział w różnorodnych przedsięwzięciach proekologicznych i prozdrowotnych
 • zainteresowanie rodziców działaniami ekologicznymi
 • uświadomienie wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka

Działania w ramach projektu:

 1. Zajęcia dydaktyczne o tematyce ekologicznej:
 • Analiza własnego składu kosza na śmieci
 • Pomysły na wykorzystanie surowców wtórnych
 • Co to znaczy prowadzić oszczędny dom
 • Jak chronimy przyrodę w najbliższej okolicy
 • Fauna i flora Rezerwatu Jaty
 1. Konkursy i zabawy integracyjne:
 • Konkurs „Zabawka z surowców wtórnych”
 • „Dzień Ziemi” – quiz ekologiczny
 1. Przedsięwzięcia i akcje prośrodowiskowe:
 • Akcja charytatywno-ekologiczna „Zbieramy nakrętki”
 • Dokarmianie ptaków
 • Obchodzimy „Dzień Ziemi” – apel, gazetka, sprzątanie okolicy szkoły
 • Wystawa fotograficzna pod hasłem „Wyprawa do Magicznych Ogrodów”
 1. Wyjazd do „Magicznych Ogrodów”
 • Piesza wędrówka po ścieżce przyrodniczej
 • Warsztaty edukacyjne
 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem:
 • Las domem roślin i zwierząt – spotkanie z leśnikiem
 • Wypalanie traw – bezmyślność człowieka – spotkanie ze strażakiem