Hymn szkoły

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach

1.
Będziemy trwać, choć serca nasze słabe,
Bo nam do pracy chęci dał sam Bóg,
Musimy trwać, bo tak nam kazał Prymas
By w życiu każdy Polsce służyć mógł.
 
2.
Będziemy trwać i Ciebie naśladować,
Niosąc codziennie wiedzy wielki dar
My chcemy tak jak Prymas Polskę kochać
By Ksiądz Kardynał w młodych sercach Trwał.
 
3.
Nie wolno nam niczego dziś zmarnować
A przewodnikiem Prymas będzie nam
By godność swą w życiu wciąż zachować
I odkryć piękno ludzkich serc jak skarb.
 
Autor tekstu: mgr Elżbieta Goławska – nauczyciel języka polskiego