Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków

           

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, nazwa projektu „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”.

Projekt obejmuje szkolenia dla nauczycieli z zakresu:

 1. Programowanie w szkole.
 2. Nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem TIK.
 3. Office 365 w edukacji.
 4. PREZI – nowoczesny sposób tworzenia prezentacji multimedialnych.
 5. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji.
 6. Obsługa sprzętu TIK.
 7. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.
 8. Nauczanie metodą projektu z wykorzystaniem TIK.
 9. Metoda eksperymentu.

W ramach projektu są również organizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów o tematyce:

 1. Nauka programowania.
 2. Grafika komputerowa.
 3. Matematyka prywatnie i w biznesie.
 4. Nasza flora i fauna.
 5. Zajęcia krajoznawczo – przyrodnicze (Polski Park Narodowy/Roztoczański Park Narodowy/Ogród Botaniczny w Lublinie).

Dzięki projektowi szkoła została doposażona w sprzęt TIK (20 tabletów, 4 tablice interaktywne i 4 wideoprojektory). Łączna kwota sprzętu wynosi 49000,00 zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Barbara Gajo.