WF z Klasą

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Program WF z Klasą pokazuje, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Ponieważ w naszej szkole jesteśmy zainteresowani nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia, w roku szkolnym 2014/2015 dołączyliśmy do grona Szkół Stowarzyszonych  z Programem „WF z Klasą”. Akcja trwała od września do czerwca i należał zrealizować następujące działania:

  • SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ (SOS) – szkolna debata mająca na celu udoskonalenie lekcji wychowania fizycznego w naszej szkole.
  • JEDNO ZADANIE DO WYBORU– zdecydowaliśmy, że będą to dodatkowe zajęcia taneczne, które miały na celu zainteresowanie dzieci ciekawymi i aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, a poprzez to ożywienia życia kulturalnego naszej szkoły.
  • PRZEPROWADZENIE LOKALNEJ AKCJI SPORTOWEJ (LAS) –  w naszej szkole w ramach LAS odbył się po raz kolejny II Turniej Tańca Przedszkolaków oraz III Turniej Tańca Nowoczesnego organizowany przez Zespół Szkół w Świdrach.
  • LEKCJE POZA SZKOŁĄ – uczniom klasy VI zorganizowano zajęcia w Parku Linowym – Deskay Park  Zapowiednik k/ Łukowa.

Program WF z Klasą realizowały: pani Dorota Mościcka i pani Jolanta Conkała