Innowacja organizacyjno-metodyczna „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Przedszkole w Świdrach w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 realizuje innowację  pedagogiczną  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. W roku szkolnym 2017/2018 do innowacji przystąpiło blisko 135 przedszkoli z całej Polski. Projekt zakłada wędrówkę pluszowych misiów,  pomiędzy przedszkolami z  Polski oraz  Gminy Łuków.

Pluszowy miś wędrować będzie – między grupami przedszkolnymi domami przedszkolaków oraz między przedszkolami z Polski, na zasadzie listowej przesyłki. Misiowi wyposażonemu w dzienniczek należy czytać. Zachęcamy w ten sposób do czytania nie tylko dzieci, ale nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców i wybranych przedstawicieli społeczności lokalnej.

Przedszkole w  Świdrach  bierze  udział  także  w  akcjach  ogólnopolskich, powiązanych z innowacją pedagogiczną „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”:

  • Mały Miś regionalista – przedszkolni badacze historii i kultury
  • 100-lecie odzyskania niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!
  • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)
  • Mały Miś i bezpieczne wakacje.