Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego

I. Szkolny plan działań związanych z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona Szkoły Podstawowej w Świdrach – przygotowania do beatyfikacji.

L.p. Działanie Odpowiedzialni Termin
1.       Zorganizowanie okolicznościowej wystawy przy Kąciku Patrona dyrektor

katecheta

2 X 2021
2.       Pogadanki tematyczne dotyczące uniwersalnych wartości, jakie propagował Prymas Tysiąclecia wychowawcy

katecheta

nauczyciel j. polskiego

Wrzesień 2021
3.       Projekcja filmów traktujących o działalności księdza Prymasa wychowawcy

katecheta

nauczyciel j. polskiego

Wrzesień 2021
4.       Przygotowanie i wręczenie uczniom pamiątkowych książek z okazji beatyfikacji Naszego Patrona dyrektor

nauczyciel j. polskiego

7 X 2021
5.       Analiza lektury „Stefek” w klasie V nauczyciel j. polskiego Wrzesień/

Październik 2021

6.       Analiza fragmentów monografii   „Z Zuzeli na Stolicę Prymasów” nauczyciel j. polskiego Wrzesień  2021
7.    Przeprowadzenie szkolnych konkursów związanych z postacią Patrona Szkoły:

– literacki

– religijny

– plastyczny.

katecheta

nauczyciele:

j. polskiego

plastyki

świetlicy

Wrzesień 2021
8.       Wykonanie gazetek tematycznych w klasach i na szkolnym korytarzu wychowawcy

katecheta

bibliotekarz

Wrzesień 2021
9.       Odczytanie fragm. „Stefka” podczas 10. Szkolnej akcji Narodowego Czytania nauczyciel j. polskiego

bibliotekarz

Wrzesień 2021
10.       Uroczyste klasowe czytanie        fragm. „Stefka” wśród najmłodszych. nauczyciel języka polskiego i edukacji polonistycznej Wrzesień 2021
11.    Lekcje religii poświecone ks. Kardynałowi Wyszyńskiemu

 

katecheta

 

Wrzesień 2021
12.    Podsumowanie działań w korelacji z organizacją szkolnych obchodów  Dnia Papieskiego dyrektor

wychowawcy

katecheta

nauczyciel j. polskiego

Październik  2021

II. „Soli Deo – Jedynemu Bogu” – hymn na beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

„Soli Deo” to biskupie zawołanie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, które jest zarazem tytułem hymnu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia. W tłumaczeniu  oznacza „Jedynemu Bogu”. Słowa pieśni są zaczerpnięte z cytatów samego Kard. Wyszyńskiego, jak i cytatów o nim – m.in. św. Jana Pawła II. Pieśń powstała w październiku 2019 roku, w czasie, gdy Stolica Apostolska ogłosiła datę beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego (w czerwcu 2020 roku). Do beatyfikacji w tamtym terminie nie doszło z powodu pandemii.

W hymnie można usłyszeć podobieństwo melodyczne z najstarszą polską pieśnią „Bogurodzica”. Słowa napisał nieżyjący już biskup i poeta, bp Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, autor wielu współczesnych pieśni kościelnych. Bp Zawitkowski nie doczekał się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, zmarł w 2020 roku. Muzykę skomponował ks. Wiesław Kądziela, to również znany polski autor pieśni kościelnych, muzyk i kompozytor.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej odbyła się 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Hymn został uroczyście odśpiewany przez chór i orkiestrę tuż po tym, jak legat papieski, kard. Marcello Semeraro, promulgował papieski dekret beatyfikacyjny.

Księża neoprezbiterzy Archidiecezji Warszawskiej nagrali pieśń „Soli Deo”, z której melodią warto się zapoznać: https://www.youtube.com/watch?v=6IZ-TZagfas
Źródło: archwwa.pl  

Soli Deo – Jedynemu Bogu

sł. bp Józef Zawitkowski

m. ks. Wiesław Kądziela

refren:

Soli Deo, Jedynemu Bogu!

Moc i uwielbienie, potęga i chwała;

Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia,

Ojca i pasterza Opatrzność nam dała.

1.

Bóg Cię sam przyodział w majestat i chwałę,

Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiarę

I przeprowadziłeś przez czerwone morze,

Mocą zawierzenia samej Matce Bożej.

2.

Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą,

Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca;

Dosyć zła mówiłeś potężnym tyranom,

U nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem!

3.

Kiedy uwięzionym byłeś niewolnikiem,

Twój wieczorny Apel był Ojczyzny krzykiem;

By Kościół był wolny, rodacy wiernymi,

Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi.

4.

Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę,

Kocham Polskę więcej niźli własne serce;

Przyjdź więc teraz, Ojcze, stań po naszej stronie,

Przeprowadź przez morze, Naród weź w obronę.

 

III. Beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 

12 września 2021 roku o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się Msza Święta Beatyfikacyjna patrona naszej szkoły – ks.kard. Stefana Wyszyńskiego.  Ze względu na epidemię  COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne w uroczystości mogły uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające karty wstępu – delegowane z poszczególnych diecezji.

W związku z tym, że jako społeczność szkolna nie moglismy brać bezpośredniego  udziału we Mszy Świętej w Warszawie, łączylismy się tego dnia przez wszelkie środki masowego przekazu.

W uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wziął udział kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie ogłosił dekret beatyfikacyjny.

Jest to wielkie wydarzenie w historii naszej szkoły…

Aktualne informacje na temat beatyfikacji znaleźć można na stronie: https://beatyfikacja.info/.