Diecezjalna Rodzina Szkół im. Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

27  kwietnia  2023 roku   na  mocy z kan. 394  § 1  Kodeksu Prawa  Kanonicznego Biskup Siedlecki Kazimierz  Gurda  powołał  Diecezjalną  Rodzinę Szkół im.  Błogosławionego Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego. W  jej  skład  weszło10 szkół noszących  imię  Kardynała  Wyszyńskiego  funkcjonujące na terenie diecezji siedleckiej:

  1. Szkoła  Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dziewulach https://spdziewule.edupage.org
  2. Publiczna Szkoła  Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie https://www.zsgloskow.pl
  3. Publiczna Szkoła  Podstawowa im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu https://spgoclaw.cba.pl
  4. Publiczna Szkoła  Podstawowa im. Księdza  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach http://zsgonczyce.pl
  5. Publiczna Szkoła  Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krzewicy https://spkrzewica.edupage.org
  6. Zespół  Szkół w  Radoryżu  Smolanym  Szkoła  Podstawowa im.  Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego http://zsspradoryz.szkolnastrona.pl
  7. Szkoła  Podstawowa nr 8 im. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach https://sp8.siedlce.pl/index.php
  8. Zespół  Placówek  Oświatowych im. Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Siemieniu http://zposiemien.szkolnastrona.pl
  9. Szkoła  Podstawowa im. Ks.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce https://www.sp-szostka.drelow.pl
  10. Zespół  Szkół   w  Świdrach  Szkoła  Podstawowa im. księdza  Kardynała Stefana Wyszyńskiego http://spswidry.edu.pl

   Głównym  celem  powołanej   Rodziny Szkół  jest promowanie  wiedzy  o  życiu, działalności  i  dziedzictwie bł.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  oraz  propagowanie  idei  i  wartości, które  uosabiał.  Działania   Rodziny  Szkół  oparte  są  o  współpracę  pomiędzy  całymi   społecznościami   szkolnymi.

Dekret Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy o powołaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego