Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych

 
L.p.

 

Uroczystości i wydarzenia  szkolne Termin realizacji Odpowiedzialni
1.                Uroczysta inauguracja roku szkolnego 04 IX 2023 Dyrektor Zespołu

E. Goławska

2.                12 Odsłona Narodowego Czytania – Szkolna Akcja Narodowego Czytania E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” 12 IX 2023 E. Goławska

J. Conkała

A. Kaciłowicz

3.                Akcja Sprzątanie Świata

„Sprzątania Świata – Polska 2023 – Sprzątanie świata łączy ludzi”

16 IX 2023 M. Juszczyńska

A. Suchodolska

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I –VIII

4.                Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych – akcja edukacyjna

 

25 – 29 IX 2023 M. Juszczyńska

 

5.                Europejski Dzień Języków Obcych – akcja edukacyjna       29 IX 2023 A. Zarzycka

M. Juszczyńska

P. Araj

6.                Narodowy Dzień Sportu

 

29 IX 2023 J. Conkała

D. Mościcka

7.                Dzień Chłopaka – impreza klasowa 29 IX 2023 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

8.                Międzynarodowy Dzień Kropki IX 2023 Wychowawcy – przedszkole
9.                Dzień Przedszkolaka IX 2023 Wychowawcy – przedszkole
10.             Przyjęcie klasy I w poczet uczniów

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej

13 X 2023

 

13 X 2023

Dyrektor Zespołu

E. Soszka

Samorząd Uczniowski

 

11.             XXIII Dzień Papieski – „Jan Paweł II. Cywilizacja Życia” 19X 2023 M. Juszczyńska

E. Bekulard

 

12.             Szkolny Dzień Bezpieczeństwa – akcja edukacyjna X 2023 D. Mościcka

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

 

13.             Międzynarodowy Dzień Mediacji – akcja edukacyjna 20 X 2023 A. Kaciłowicz

A. Wakuła

J. Conkała

14.             Apel SKO

 

X 2023 E. Soszka

D Mościcka

15.             Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Moje małe Wierszobranie” X 2023 Wychowawcy – przedszkole
16.             „Pamięć pozostanie na zawsze”- porządkowanie grobów i zapalenie zniczy na grobach 30 – 31 X 2023 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

17.             Święto Odzyskania Niepodległości 10 XI 2023 M Juszczyńska

A. Zarzycka

18.             Konwencja Praw Dziecka

 

21 XI 2023 A. Gajda

J. Conkała

19.             Dzień Życzliwości 21 XI 2023 A. Wakuła

S. Cygan

20.            Światowy Dzień Pluszowego Misia – (spotkanie przedszkolaków z uczniami szkoły z wykorzystaniem zabaw i  zabawki –Pluszowego Misia) 25 XI 2023 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

21.             Wróżby andrzejkowe– impreza klasowa 28 – 29 XI 2023 Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

22.             Pasowanie na Przedszkolaka XI 2023 E. Durka

E. Lewandowska

23.             Światowy Dzień Wolontariusza – akcja promocyjna 5 XII 2023 M. Szczygielska

A. Wakuła

A. Suchodolska

24.             Mikołajki – impreza klasowa 6 XII 2023 Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

25.             Jasełka XII 2023 M. Juszczyńska

A. Suchodolska

E. Bekulard

26.             Dzień Babci i Dziadka 23 I 20024 Wychowawcy przedszkole
27.             Bal Karnawałowy

Choinka

I 2024 Przedszkole

Samorząd Uczniowski i wychowawcy szkoły

28.             Walentynki – Dzień Przyjaźni – impreza szkolna 14 II 2024 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

29.             Dzień Bezpiecznego Internetu – akcja edukacyjna    

 

16 II 2024 Wychowawcy – przedszkole

D. Antoniuk

A. Gajda

A. Kaciłowicz

30.             Dzień Logopedy – akcja profilaktyczna 6 III A. Wakuła
31.             Dzień Kobiet – impreza szkolno – klasowa 8 III 2024 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

32.             Międzynarodowy Dzień Matematyki – „Matematyka łączy” – akcja edukacyjna 12 III 2024 D. Antoniuk, A. Suchodolska kl. IV – VIII

A. Gajda, A. Kaciłowicz kl. I – III

33.             Pierwszy dzień wiosny – impreza szkolno – klasowa    (konkurs na Marzannę, spotkania klasowe) 22 III 2024 Samorząd Uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

34.             Misterium Wielkanocne 26 III 2024 U. Domańska

E. Soszka

A. Gajda

M. Szczygielska

35.             Światowy Dzień Ziemi –  „Z ekologią na Ty” – akcja edukacyjna

 

21 IV 2024 D. Mościcka

Wychowawcy kl. I – VIII

Wychowawcy – przedszkole

36.             Konstytucja 3 Maja

 

28 IV 2024 J. Conkała

A. Wakuła

J. Wiszniewska – Celińska

A. Suchodolska

37.             Powiatowy przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – „Wesołe nutki” IV 2024 Wychowawcy – przedszkole
38.             Międzynarodowy Dzień Ziemi IV 2024 Wychowawcy – przedszkole
39.             Międzynarodowy dzień książki dla dzieci IV 2024 Wychowawcy – przedszkole
40.             Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Stop nałogom” – akcja edukacyjna V 2024 A. Wakuła

D. Mościcka

M. Juszczyńska

41.             Święto Szkoły – Dzień Patrona

 

21 – 22 V 2024 E. Goławska

A. Śledź

 

42.             Dzień Biblioteki –  „Moja ulubiona książką”- konkurs plastyczny (akcja edukacyjna)

 

V 2024 J. Conkała

A. Wakuła

J. Wiszniewska – Celińska

Wychowawcy kl. I – VIII

43.             Dzień Rodziców V 2024 Wychowawcy kl. I – VIII

Wychowawcy – przedszkole

44.             Dzień Dziecka „Wszystkie Dzieci nasze są” – wycieczki, wyjścia integracyjne 29 V 2024 Samorząd uczniowski

Wychowawcy – przedszkole

Wychowawcy kl. I – VIII

Rada Rodziców

45.             Podsumowane roku szkolnego 2023/2024 –pochwały dyrektora, wręczenie dyplomów, nagród                           i wyróżnień za udział w konkursach, zawodach itd. 19 VI 2024 Dyrektor Zespołu

Zespół do Spraw Promocji

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy kl. I – VIII

46.             Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 VI 2024 Dyrektor Zespołu

E. Goławska

M. Juszczyńska

Opieka nad pocztem sztandarowym

Zdjęcia podczas szkolnych uroczystości                       i spotkań

Opieka nad oprawą muzyczną                                  i nagłośnieniem

 

wg potrzeb

 

E.  Goławska

A. Suchodolska,                    A. Kaciłowicz

D. Mościcka, A. Antoniuk