Indywidualizacja procesu nauczania

Indywidualizacja nauczania w klasach I – III
szkół podstawowych w Gminie Łuków

    Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapewnienie im oferty edukacyjno-profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Daje on szansę na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie szkolnych baz w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Realizacja projektu trwa od 19 września 2011r. do 30 czerwca 2012r.
W naszej szkole w ramach projektu realizowane są spotkania o następujących treściach:

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący pani Elżbieta Soszka.
  2. Dysleksja – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – prowadzący pani Barbara Gajo.

     Działania projektowe zapewniają uczniom z klas I–III (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Indywidualizacja 01Indywidualizacja 02Indywidualizacja 03Indywidualizacja 04