Przyjazna Szkoła Zdalna

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski na jednej z konferencji przekazał, że rząd ma przygotowane „rozwiązania prawne”, które umożliwią kontynuację nauki zdalnej  w nowym roku szkolnym 2020/2021. Wiąże się to z obawami przed drugą falą epidemii koronawirusa.

Mając na uwadze powyższe dyrektor Zespołu Szkół w Świdrach Agnieszka Śledź zgłosiła naszą placówkę do projektu „Przyjazna Szkoła Zdalna”.  Dzięki temu bezpłatnie wdrażane będą udostępnione przez Microsoft narzędzia, aby wspierać uczniów i nauczycieli w efektywnej nauce zdalnej. Projekt ma na celu umożliwienie szkołom podstawowym i ponadpodstawowym realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego będą bezpłatnie pomagać placówkom edukacyjnym w aktywacji i wdrożeniu technicznym modelu zdalnego nauczania w ramach inicjatywy „Przyjazna szkoła zdalna”. Projekt będzie realizowany w oparciu o narzędzia Microsoft Office 365, w szczególności aplikację Teams, zapewniające natychmiastową kontynuację nauki w modelu lekcji zdalnych. Projekt zakłada również udostępnienie materiałów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie prowadzenia interaktywnych lekcji online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

12 maja 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia „Przyjazna Szkoła Zdalna” pomiędzy Zespołem Szkół w Świdrach – Szkołą Podstawową im. ks. Kar. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach a Województwem Lubelskim.