E-Dziennik – Pierwsze logowanie

W tym roku została udostępniona nowa wersja systemu Uczniowie Optivum NET. Aby móc korzystać z nowej wersji tego systemu każdy użytkownik musi przejść proces pierwszego logowania. Dotyczy to także użytkowników, którzy w poprzednim roku już korzystali z poprzedniej wersji tej aplikacji. Poniżej została przedstawiona instrukcja pierwszego logowania do systemu Uczniowie Optivum NET+.

Pierwsze logowanie w systemie E-Dziennik

Do uwierzytelnienia w systemie E-Dziennik wymagane jest podanie adresu e-mail i hasła. Aby ustawić pierwsze hasło do systemu należy wejść na stronę E-Dziennika pod adresem uonetplus.vulcan.net.pl (do tego celu można skorzystać z odnośnika E-Dziennik z menu na naszej stronie) korzystając z przeglądarki internetowej Google Chrome. W przeglądarce powinna się nam wyświetlić strona startowa E-Dziennika, podobna jak na obrazku poniżej. 
E-Dziennik Strona startowa

Na stronie należy kliknąć zielony przycisk „Zaloguj się >”. Przeglądarka internetowa powinna przekierować nas do strony, na której możemy wprowadzić nasz adres e-mail i hasło. W celu ustawienia nowego hasła dostępu do E-Dziennika należy kliknąć na odnośnik „Przywracanie dostępu >” wskazany przez czerwoną strzałkę na obrazku poniżej.

E-Dziennik Logowanie

Po kliknięciu na ww. odnośnik zostanie Państwu wyświetlona kolejna strona, na której powinniśmy podać dane potrzebne do uzyskania dostępu (zmiany hasła) do aplikacji. Poniżej został przedstawiony widok strony z przykładowymi danymi do wprowadzenia.

E-Ddziennik - Przywracanie Dostepu

W pierwszej kolejności w polu adres e-mail (pole zaznaczone niebieską strzałką) wprowadzamy nasz adres e-mail. W kolejnym kroku musimy podać kod autoryzacyjny dla operacji. W tym celu odczytujemy kod z obrazka systemu CAPTCHA (na rysunku powyżej kod został oznaczony strzałką w kolorze czerwonym) i przepisujemy go do pola oznaczonego strzałką zieloną. Jeżeli mamy trudność w jednoznacznym odczytaniem kodu z obrazka CAPTCHA możemy ten obrazek wygenerować ponownie klikając przycisk oznaczony strzałką w kolorze żółtym. Czynność tą możemy powtarzać do czasu, aż na obrazku zostanie wyświetlony kod, który jesteśmy w stanie odczytać. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych klikamy zielony przycisk „Wyślij wiadomość >”. Z systemu E-Dziennik na nasz adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją co należy dalej zrobić aby zmienić/ustawić hasło do konta. Gdy już ustawimy hasło do systemu możemy się zalogować do aplikacji wprowadzając nasz adres e-mail i hasła.

W razie problemów z ustawieniem pierwszego hasła do systemu prosimy o kontakt w wychowawcą klasy w celu potwierdzenia adresów e-mail rodziców.

Więcej informacji o systemie Uczniowie Optivum NET+ znajdziemy na stronie http://www.vulcan.edu.pl/strona.php/227_uonet_dla_rodzicow.html.

Zapraszamy do korzystania z E-Dziennika!