Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to innowacyjny projekt edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

Nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Organizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota społeczności szkolnych, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

  1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
    i problemach wynikających z ich nadużywania.
  2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
  3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
  4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
  5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
  6. Nauka kompetencji przyszłości.
  7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
– certyfikat dla szkoły

Koordynatorem szkolnym projektu jest p. Marzena Szczygielska