Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Świdrach
w roku szkolnym 2023/2024
Przewodnicząca

Zastępca

p. M. Nowak

p. K. Skwarek

Skarbnik p. A. Zawadzka
Sekretarz

Zastępca

p. S. Skrzek

p. M. Sulowska

Komisja rewizyjna p. M. Nurzyńska Pycka

p. E. Zabłocka

p. A. Zabłocka

Członkowie p. A. Błażejak

p. I. Zabłocka

p. E. Pawlak

Regulamin Rady Rodziców

Plik zawierający regulamin możesz pobrać z tego odnośnika: Regulamin Rady Rodziców.

Do otwarcia tego pliku potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Darmową przeglądarkę plików PDF możesz pobrać ze strony Adobe Reader.