Czyste powietrze wokół nas

Od roku szkolnego 2014/2015 grupy przedszkolne  rozpoczęły realizację programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”, jest on kontynuowany w każdym roku szkolnym i ma  charakter  profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest   przede wszystkim wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Projekt obejmuje cykl zajęć dydaktycznych i skierowany jest do dzieci 3-4 letnich. Składa się z 5 zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka po okolicy – obserwacja różnych źródeł dymu
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?

Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniem dymu tytoniowego. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększają wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, podczas wycieczek  obserwują źródła dymu, projektują własny znaczek „Nie pal przy mnie”, rysują różne źródła dymu. Zapoznają się z maskotką programu dinozaurem Dinkiem – zwolennikiem czystego powietrza i przeciwnikiem dymu papierosowego. Uczą się piosenki o bohaterze programu  i  kolorują portret Dinka. Dzieci spotykają z pielęgniarką, gdzie podczas prelekcji   dowiadują się o negatywnym wpływie dymu nikotynowego na zdrowie człowieka i o skutkach palenia papierosów;poznają sposoby uchronienia  się przed  paleniem  biernym  i  uczą  się  umiejętności  odmawiania  palenia.  W ramach realizacji zagadnień z programu jest organizowany kącik, gdzie są wyeksponowane materiały informacyjne na temat szkodliwości palenia.  Na  zakończenie spotkań dotyczących realizacji programu dzieci wspólnie  bawią  się  spotykają  się  z  Dinkiem i  śpiewają  piosenkę  o zielonym dinozaurze.

Realizatorami projektu są panie Wioletta Kucharska, Dorota Mościcka, Jolanta Wiszniewska-Celińska i Marta Kulik