Program „PoczytajMy”

Ogólnopolski Program CEO „PoczytajMy” w roku szkolnym 2016/2017

 W bieżącym roku szkolnym biblioteka brała udział w Ogólnopolskim Programie CEO „POCZYTAJMY”, promującym czytelnictwo. Do realizacji programu został powołany klub czytelniczy „PoczytaMy”, do którego należy 15 uczniów z klasy szóstej i piątej. W ramach działań klubu odbyły się akcje i spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkola i klasy pierwszej, z których relacje zostały przekazane do CEO.

 • bibliotekę szkolną odwiedzały dzieci z przedszkola. Kolejne grupy przedszkolaków wizytowały w naszej bibliotece. Dzieci przybyły na zaproszenie klubu czytelniczego. W ramach projektu „PoczytajMy” uczniowie klasy szóstej czytali wiersze dla dzieci L.J Kerna.
 • obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji została przygotowana akademia poświęcona twórczości Ludwika Jerzego Kerna. Przedstawiciele każdej klasy i oddziałów przedszkolnych przygotowali  do recytacji wybranych wierszy.
 • dzieci z przedszkola wykonywały prace plastyczne do tekstów wierszyków czytanych przez członkinie klubu czytelniczego. Zadanie polegało na wykonywaniu kolejnych etapów ilustracji do wiersza L.J. Kerna
 • atrakcją   dla   przedszkolaków   było    zorganizowanie    seansu    filmowego    jak  w prawdziwym kinie. Sala zabaw zamieniła się w salę kinową gdzie dzieci mogły oglądać ulubione bajeczki na dużym ekranie
 • do naszej szkoły przybyli wyjątkowi goście – ilustratorka i autorka książek dla dzieci Edyta Zarębska z mężem Robertem Zarębskim – muzykiem i kompozytorem. Pisarka zadebiutowała własnoręcznie ilustrowaną bajką napisaną wierszem, a dla nas namalowała bohatera swojej książeczki – ogromnego ślimaka.
 • Członkowie klubu czytelniczego i szkolnego wolontariatu spotkali się po raz kolejny z przedszkolakami, aby przybliżyć dzieciom bohaterów bajek i wierszyków. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „PoczytajMy”. Dziewczęta czytały maluchom bajeczki i wierszyki L.J. Kerna.
 • Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak złożyli przyrzeczenie, członkowie klubu czytelniczego i aktywu bibliotecznego  wprowadzili  pierwszoklasistów w świat bajek i baśni oraz uczyli  poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych. A wszystko zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.

Wszystkie realizowane działania miały na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Starsi uczniowie chętnie zaangażowali się do zadań popularyzujących czytelnictwo. Spotkania czytelnicze służyły także integracji dzieci i młodzieży naszej szkoły. Na zakończenie programu przekazano organizatorom sprawozdanie z działalności klubu  i wypełniono ankietę. CEO jako organizator programu przekazał dyplomy dla szkoły i wszystkich uczestników.

Efekty działań i zaangażowanie uczniów przyczyniły do decyzji aby kontynuować działalność klubu czytelniczego w ramach Ogólnopolskiego Programu CEO „PoczytajMy” w następnym roku szkolnym.

 

Zasady uczestnictwa w programie „PoczytajMy”

Nasza szkoła uczestniczy w  programie edukacji czytelniczej „PoczytajMy” w ramach  projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest realizowany w II połowie roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie przy wsparciu bibliotekarza-opiekuna klubu p. Marzeny Szczygielskiej tworzą klub czytelniczy i przygotowują  spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkola, uczniów klas 1-3 i świetlicy. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, a także uczą!

Program:

 • Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata.
 • Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.
 • Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych ludzi.
 • Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.
 • Umożliwia dzieciom i młodzieży lepsze poznanie okolicy, w której żyją na co dzień.

Zadania klubu czytelniczego „PoczytajMy”  w trakcie realizacji:

 • Każdy klub czytelniczy powinien odbyć co najmniej 3 spotkania czytelnicze. (Za spotkanie czytelnicze rozumiemy organizację zajęć dla dzieci, w czasie których następuje głośne czytanie oraz ćwiczenia integrujące, pogłębiające przeczytane treści.)
 • Klub czytelniczy powinien przeprowadzić1 akcję czytelniczą. Za akcję czytelniczą rozumiemy 1 działanie skierowane do społeczności szkolnej. (Np. stworzenie kąciku czytelniczego – wymiana książek; regał polecanych książek, przygotowanie wystawy książek, organizacja spotkań autorskich; głośne czytanie w różnych klasach itd. )

Spotkanie klubu czytelniczego – jego celem jest  zebranie zespołu, utrzymanie kontaktu z uczestnikami klubu;

 • planowanie zadań (spotkań czytelniczych dla najmłodszych oraz akcji czytelniczej);
 • rozdzielanie zadań;
 • inspirowanie uczniów i uczennic;
 • rozmowa o książkach z młodzieżą;
 • rozwój osobisty.

Spotkania czytelnicze:  klub organizuje je dla młodszych od siebie;

 • dostosowujemy je do potrzeb i poziomu młodszych kolegów i koleżanek;
 • działania powinny bazować na tekście literackim, warto organizować zabawy nawiązujące tematycznie do czytanej książki;  powinny być jak najbardziej atrakcyjne i twórcze, dostosowane do potrzeb  najmłodszych;  od klubu zależy budowanie klimatu;
 • spotkania czytelnicze powinny pokazywać, że czytanie jest fajne!;
 • służą nawiązywaniu relacji.

Akcja czytelnicza  jest to działanie na zewnątrz klubu czytelniczego;

 • odbiorcami są rówieśnicy, sąsiedzi, rodzice;
 • jej celem jest zachęcenie innych do czytania;
 • akcja jest możliwością pochwalenia się dorobkiem swojej pracy;
 •  akcja jest promocją klubu czytelniczego – możliwość dołączenia do działań przez innych uczniów/uczennic;  akcja jest promocją działań wolontariackich;
 •  służy budowaniu lokalnej społeczności

Członkowie Klubu Czytelniczego „POCZYTAJMY”

Szczygielski Piotr
Suchodolski Hubert
Dybciak Kacper
Filutowska Zuzanna
Zając Kinga
Jaroszkiewicz  Dominika
Kazanecka Joanna
Oskroba Magdalena
Jastrzębska Wiktoria
Dudziński Kamil
Kisiel Weronika

Szkolny koordynator programu: p. Marzena Szczygielska – bibliotekarz.