Piękna Nasza Polska Cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

 

 

 

W naszym przedszkolu realizujemy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat  choć  poważny  może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny  to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

 Cele ogólne:

Kształtowanie  postaw  politycznych  u  najmłodszych,  uwrażliwianie   na   piękno,    folklor i tradycje Polski.

Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

 Cele szczegółowe:

Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.