Historia szkoły

    Szkolnictwo ziem polskich, zaboru rosyjskiego było w tragicznej sytuacji – szczególnie na wsiach. Dzieci biedne miały utrudniony dostęp do jakiegokolwiek, elementarnego poziomu wiedzy. W Świdrach ważną rolę w nauczaniu odegrał p. Bolesław Zabłocki – nie był on nauczycielem, ale w tzw. „nauczaniu zimowym” uczył dzieci czytać i pisać. Przyczynił się do „utworzenia” Szkoły Podstawowej w  Świdrach i organizacji jej pracy.

    Na początku pracował tu jeden nauczyciel, realizując program czterech klas nauczania początkowego. Pionierem szerzenia oświaty był Bronisław Abramowicz, a potem Marianna Koziarz, Teodor Szaniawski, Antoni Wójcik, Stefan Władyszewski. Uczono religii, języka polskiego, rachunków z geometrią, rysunków, robót, śpiewu, gry, gimnastyki, uwzględniano pilność, uwagę, sprawowanie i porządek.

    W latach 1927 – 1928 Powszechna Szkoła w Świdrach mieściła się w domu p. Józefa Marciniaka – funkcję kierowniczą sprawował p. Teodor Szaniawski. Dzieci do szkoły uczęszczały ze Świdrów i Szczygłów Górnych. Liczba ich nie przekraczała  80.

    Po wprowadzeniu do szkół Reformy Jedrzejewiczowskiej, szkoła stała się placówką I stopnia o dwóch nauczycielach tzw. czteroklasowa – zajęcia odbywały się u p. Henryka Zabłockiego i p. Piotra Szczygielskiego.

    W okresie okupacji hitlerowskiej kierownik szkoły p. Jan Kuźmiński, zorganizował w Świdrach tajne nauczanie, zajęcia odbywały się w domach nauczycieli i dzieci.Tak heroiczną postawę przepłacili życiem w 1943r. Jan Kuźmiński, Aleksander Sypiański, Antoni Gołębiowki. Jesienią tegoż roku kierownikiem szkoły zostaje p. Maria Przeworska – obowiązków jest dużo – opracowanie dokumentacji po zniszczeniu przez gestapo i organizacja pracy w szkole, w której „wszystkiego” brak.

   W okresie powojennym główna siedziba szkoły mieściła się u p. Piotra Szczygielskiego i p. Henryka Zabłockiego, ale było bardzo ciasno. Każdego roku gwałtownie zwiększała się liczba uczniów. Toteż inni mieszkańcy wsi udostępniali swych mieszkań do nauki. Zimne sale, brak podręczników, krzeseł, ławek  – to problemy dnia powszedniego.

    W 1957 r. kierownikiem szkoły zostaje Stanisława Kucińska. Placówka bardzo dobrze radzi sobie z organizacją pracy w szkole a największym problemem jest brak budynku szkolnego.

    Hasło Polski Ludowej z 1958 r. „1000 szkół na tysiąclecie” jeszcze bardziej zaangażowało do pracy mieszkańców. Zawiązuje się komitet budowy szkoły – wszyscy zbierają pieniądze i materiały budowlane.

    Kierownikiem szkoły w lutym 1961 r. zostaje p. Henryk Szczygielski i pod jego kierownictwem 10 maja 1963 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego z Łukowa rozpoczyna prace związane z budową szkoły. Latem 1964 r. pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 773 czekał już na uroczyste otwarcie, które rozpoczęło naukę w nowym budynku w roku szkolnym 1964/65. Obwód szkolny obejmował dwie wsie – Świdry, Szczygły Górne.

    Od 1970 r. kierownictwo w szkole obejmuje p. Jadwiga Szczygielska.Szkoła stara się stworzyć lepsze warunki pracy, aktywnie działają: Samorząd Uczniowski, PCK, ZHP, SKO, TPPR, Spółdzielnia Uczniowska, LOP. Od września 1979 r. Szkoła Podstawowa w Świdrach podlegała Zbiorczej Szkole Gminnej w Łukowie, której dyrektorem był p. Zenobiusz Dulniak. Od 1984 r. nadzór sprawował Inspektor Oświaty w Łukowie.

   Od 1 września 1991 r. do 31 sierpnia 2011 r. dyrektorem szkoły była p. Elżbieta Domańska. W tym czasie placówka uległa modernizacji, by usprawnić warunki pracy, jak również udoskonalić i uatrakcyjnić naukę dzieci i młodzieży.

   21 maja 2003 r. szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    We wrześniu 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych klasopracowni, biblioteki i sali gimnastycznej. Nowe, wybudowane obiekty rozwiązały problemy lokalowe szkoły.

   W wyniku ogłoszonego konkursu przez Wójta Gminy Łuków na stanowisko dyrektora szkoły, funkcję tę od 1 września 2011 r. objęła p. Agnieszka Śledź.

    W roku szkolnym 2011/2012 w szkole zostały wyremontowane na parterze sanitariaty dla uczniów oraz odnowiony pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora, na placu szkolnym powstał parking rowerowy.

  W roku 2012/2013 placówka przeszła gruntowny remont pracowni dydaktycznych dla klas I – III, a modernizacja parteru pozwoliła utworzyć Przedszkole. Od roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Świdrach nosi nazwę Zespół Szkół w Świdrach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

  W wyniku reformy systemu edukacji nasza placówki od 1 września 2017 r. ponownie stała się ośmioklasową szkołą podstawową. Ze względu na problemy lokalowe nauczanie odbywało się z częściową zmianowością. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani dyrektor Agnieszki Śledź organ prowadzący szkołę przekazał środki finansowe na  wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne  potrzebne do nauki nowych przedmiotów oraz rozbudował naszą placówkę. Baza lokalowa szkoły powiększyła o dwie klasopracownie, a także został zmodernizowany plac szkolny – powstała zewnętrzna siłownia i wielofunkcyjne boisko sportowe.

Szkoła Podstawowa w Świdrach - 1964 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach – 1964 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach - 2003 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach – 2003 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach - 2003 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach – 2003 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach - 2010 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach – 2010 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach - 2010 r.

Szkoła Podstawowa w Świdrach – 2010 r.

Zespół Szkół w Świdrach - Szkoła podstawowa, Przedszkole - 2013 r.

Zespół Szkół w Świdrach – Szkoła podstawowa, Przedszkole – 2013 r.

Zespół Szkół w Świdrach – Szkoła podstawowa, Przedszkole – 2019 r.

Parking rowerowy - 2012 r.

Parking rowerowy – 2012 r.

Plac zabaw - 2012 r.

Plac zabaw – 2012 r.

Wielofunkcyjne boisko sportowe - 2019 r.

Wielofunkcyjne boisko sportowe – 2019 r.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) - zewnętrzna siłownia - 2019 r.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) – zewnętrzna siłownia – 2019 r.