RODO

Szanowni Państwo!
  Informujemy,  że  Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Zespół  Szkół w Świdrach jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujecie. Dane Pana/Pani będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujecie i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Występując w sprawie jako osoba fizyczna przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli Pan/Pani tego nie zrobi, nie będziemy mogli się z Panem/Panią skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujecie. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.lukow@rodowsamorzadach.pl

Poniżej: 

  1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies
  2. Regulamin imprez organizowanych przez Zespół Szkół w Świdrach
  3. Obowiązek informacyjny-monitoring
  4. Obowiązek Informacyjny_Monitoring
  5. Obowiązek informacyjny _ rekrutacja